2014/15 hum.

Lp. Tytuł konkursu Organizator Uczestnicy Wyniki Opiekun
1. X Powiatowy Konkurs Poetycki „Taka rodzina to moje marzenie” Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim
3.10.2014r.
Amelia Lipiec Aleksandra Szafarewicz
Maria Kuc
Julia Mielnicka
Dorian Kopij
Kacper Knot
I miejsce I miejsce
II miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
W. Hillar D.Chodorowska
D.Chodorowska
W.Hillar
W.Hillar
W.Hillar
2. Międzynarodowy Konkurs pt. „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” Egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych
30.09.2014
Julia Badzińska I miejsce D.Chodorowska
3. Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego KO w Gdańsku
5.11.2014
Mikołaj Morus Kwalifikacja do II etapu M.Muchowska
4. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla klas VI „Jestem Lingwistą” Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 w Gdańsku
25.11.14
Sławomir Traczyk
>Ewa Rośleń
Kwalifikacja do II etapu A.Bonczkowska
5. Wojewódzki konkurs języka polskiego KO w Gdańsku (ZS w Wejherowie)
20.11.14
Łącznie 41 uczniów z klas 4-6 Marcel Meler  6f

Agata Krawniak 5d

Julia Golder  6b

Kwalifikacja do II etapu D.Chodorowska T.Wolska
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego “Focus on America” Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, American Corner Gdańsk Kacper Klonowski Olga Szachmytowska

Wiktoria Chrząstowska

Kwalifikacja do finału A.Bonczkowska A.Bonczkowska

M.Cichosz

7. Finał  Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „Focus on America” Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, American Corner Gdańsk
15.04.2015
Kacper Klonowski Olga Szachmytowska III miejsce A.Bonczkowska
9. X Powiatowy Konkurs „Kultura i Obrzędy Krajów Anglosaskich” Zespół Szkół w Sadlinkach
9.05.2015
Ewa Rośleń IV miejsce A. Bonczkowska
10. VI Miejski Konkurs Języka Angielskiego Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
30.04.2015
Sławomir Traczyk III miejsce A.Bonczkowska
11. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Chwycić byka za rogi” Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie
9.03.2015
Marcel Meler Julia Golder
Karolina Szarafińska
II miejsce wyróżnienie D.Chodorowska T. Wolska
E. Kolata
12. X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Szkoła moich marzeń” w Koszalinie Zespół Szkół nr 11 w Koszalinie<br13.06.15 Amelia Lipiec Julia Badzińska
Wiktoria Chrząstowska
III miejsce wyróżnienia W.Hillar D.Chodorowska
13. Szkolny konkurs mitologiczny klas V Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
24.02.15
5d -Agata Krawniak Aleksandra Basiak
Oliwia Fudala
5a -Aleksandra Szafranowicz
Katarzyna Kuc
Marcelina Rębisz
5c- Alicja Kacprzyk
Dorian Kopij
Przemysław Tul
I miejsce II miejsce

III miejsce

D.Chodorowska D. Chodorowska
W.Hillar
14. Szkolny konkurs ortograficzny  „Ortografia nie jest straszna” Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
24.02.15
Aleksandra
Szafarewicz Natalia Badura
Miłosz Wesołowski
Julia Opalska
Emilia Andrzejewska
Agata Krawniak
Alicja Kacprzyk
Zuzanna Piernicka
Sebastian Grys
Oliwia Fudala
Katarzyna Szmidt
;
Marcel Meler
Kuba Lisowski
Ewa Rośleń
Karolina Szarafińska
I miejsce II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
I miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
wyróżnienie
D.Chodorowska I. Lipiec
W.Hillar
W.Hillar
W.Hillar
D.Chodorowska
W.Hillar
T.Wolska
D.Chodorowska
D.Chodorowska
W. Hillar
D. Chodorowska
W. Hillar
T. Wolska
E. Kolata
15. Wojewódzki Konkurs Poetycki „Bursztyn zamknięty w słowach” Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku
13.05.2015
Marcel Meler II miejsce D.Chodorowska
16. VI Wojewódzki  Konkurs  Literacki „Pod ojczystym niebem” Zespół Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku
6.05.2015
Adrianna Brodzik Amelia Lipiec
Wiktoria Chrząstowska
Nikola Śliwa
Aleksandra Basiak
wyróżnienia W.Hillar D. Chodorowska
17. XVI Powiatowy Konkurs Poetycki „Uczucia słowem malowane” Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie
19.02.15
Marcel Meler Amelia Lipiec II miejsce III miejsce D.Chodorowska W. Hillar
18. Ogólnopolski Konkurs Literacki „List do Świętego Mikołaja” Gazeta FAKT GWIAZDY Jan Zardzewiały laureat D.Chodorowska
19. XIII Powiatowy Konkurs Poetycki „Moja szkoła wczoraj i dziś” Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
16.04.2015
Aleksandra Szafarewicz, Wiktoria Chrząstowska wyróżnienie D.Chodorowska
20. IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Proza i poezja światowa” Kwidzyńskie Centrum Kultury Fundacja PROJEKT
12.04.2015
Aleksandra Szafarewicz Katarzyna Kuc

Milena Frej

Kacper Klonowski

II miejsce wyróżnienie D. Chodorowska E. Zardzewiały
21. Szkolny konkurs baśniowy klas 4 Szkoła Podstawowa nr 6
26.02.2015
4a – Aleksandra Szafarewicz, Zofia Grzywińska, Martyna Borowska 4d- Milena Frej, Alicja Lipińska, Kacper  Klonowski

4 c- Małgorzata Kolińska, Aleksandra Górska, Paweł Wiśniewski

I miejsce II miejsce

III miejsce

D.Chodorowska I. Lipiec
22. Konkurs literacki „DEBIUTY” w ramach „Szkoły z Talentem” Biblioteka Miejsko-Powiatowa, Fundacja PROJEKT
9.06.2015
Julia Badzińska Marcel Meler I miejsce w kat.proza
wyróżnienie w kat.poezja
D.Chodorowska
D. Chodorowska
23. Wojewódzki Konkurs Literacki „A gdy wiosna buchnie majem…” Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku
15.06.2015
Julia Mielnicka III miejsce W.Hillar
24. Powiatowy Konkurs Poetycki „Nie samą nauką żyje szkoła…, czyli pędzlem i piórem zatrzymane chwile” Szkoła Podstawowa w Ryjewie
25.05.2015
Oskar Palczewski II miejsce D.Chodorowska
25. IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy w Sadlinkach Zespół Szkół w Sadlinkach
23.05.15
Natalia Szewczyk Amelia Lipiec
Alicja Lipińska
Julia Opalska
Ewa Rutkowska
Monika Serocka
Amelia Rutkowska
Monika Fukowska
wyróżnienia D.Chodorowska W.Hillar
I.Lipiec
W. Hillar
26. Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Spod znaku Orła wszyscy jesteśmy” Szkoła Podstawowa nr 6
16.05.2015
Natalia Wardaszka
Kacper Klonowski
Grand Prix wyróżnienie M.Makul
I. Lipiec
27. II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Najwyższe wartości” >Szkoła Podstawowa w Miastku
06.2015
Amelia Lipiec Zuzanna Walenczewska I miejsce II miejsce W.Hillar
28. VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Odkrywamy talenty przyszłości” Bemowskie Centrum Kultury
6.03.15
Adrianna Brodzik Alicja Kacprzyk wyróżnienie W.Hillar
29. IV Powiatowy Poetycki Konkurs Niezapominajkowy Szkoła Podstawowa w Morawach
12.05.2015
Marcel Meler Aleksandra Szafarewicz
Jan Szkiel
Amelia Lipiec
III miejsce wyróżnienie D.Chodorowska W.Hillar
30. Wojewódzki Konkurs „Zamki gotyckie” etap gminny AUP w Kwidzynie
O5.2015
Marcel Meler Filip Bednarek II miejsce wyróżnienie M.Botwicz
31. Powiatowym Konkursie  Języka Angielskiego „ English is Fun” >Szkoła Podstawowa Korzeniewie
22.04.15
Jakub Szymański Marika Grabowska I miejsce III miejsce M. Makul
32. Miejski konkurs „ Literowanie w języku angielskim” Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
15.05.2015
Jakub Szymański II miejsce M. Makul
33. VI Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
30.04.15
Filip Filipczak
Sławomir Traczyk
Mikołaj Morus
III miejsca n-le j.angielskiego
34. III Powiatowy Turniej Czytelniczy „Mole książkowe” Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie
11.06.15
Jakub Gontarski III miejsce M.Dorosz