Rada Rodziców 2020/2021

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1a) Staśkiewicz Marlena – członek
1b) Krzyżanowska Małgorzata – przewodnicząca
1c) Kubiak Sylwia – członek
1d) Kucińska Violetta– członek
2a) Bylczyńska Aleksandra – członek
2b) Witkowska Sylwia – członek
2c) Mazur Wioleta – członek
2d) Bobińska Alicja – członek
3a) Matuszczak Edyta – członek
3b) Laszczka Emilia – członek
3c) Fayose Marta – członek
3d) Jaworska Agnieszka – członek
4a) Kawiak Marta – członek
4b) Nowakowska Joanna – sekretarz
4c) Kudlińska Barbara – członek
4d) Baranowicz Anna – członek
5a) Staniszewska Iwona – członek
5b) Rombalska Cecylia – członek
5c) Radziszewska Justyna – członek
6a) Lewkowicz Irena – członek
6b) Bińczak Agnieszka – członek
6c) Nowakowska Anna – skarbnik
6d) Klonowska Dorota – członek
6e) Kraińska Lidia – zastępca przewodniczącej
6f) Kruszczyńska Agnieszka – członek
7a) Wyrzykowska Beata – członek
7b) Pomierska Magdalena – członek
7c) Foryś Agnieszka – członek
7d) Kalinowski Robert – członek