Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1a) Bylczyńska Aleksandra – członek
1b) Kałuża Sylwia – członek
1c) Wójcik Barbara – członek
1d) Bobińska Alicja – członek zarządu
2a) Zaremba Ewelina – członek
2b) Laszczka Emilia – członek
2c) Różycki Zbigniew – członek
2d) Widz Marek – wiceprzewodniczący
3a) Droń Emilia – członek
3b) Sipa Katarzyna – członek
3c) Nowakowska Joanna – członek zarządu
3d) Mikulska-Gawrońska Anna – członek
4a) Samul Ewelina – członek
4b) Rombalski Przemysław – członek zarządu
4c) Radziszewska Justyna – członek
5a) Gółkowski Przemysław – członek
5b) Bińczak Małgorzata – członek
5c) Nowakowska Anna – członek
5d) Klonowska Dorota – członek
5e) Kraińska Lidia – członek zarządu
5f) Kruszczyńska Agnieszka – członek
6a) Wyrzykowska Beata – członek
6b) Walicka Dorota – sekretarz
6c) Foryś Agnieszka – członek
6d) Kalinowski Robert – członek
6e) Kędzierska Justyna – członek
6f) Szymańska Małgorzata – skarbnik
7a) Bobińska Alicja – członek zarządu
7b) Lesiczka Anna – członek
7c) Tomaszewska Dorota – członek
7d) Brodzik Sławomir – członek zarządu
7e) Szachmytowska Magdalena – członek
8a) Czechowska Anna – członek
8b) Srożak Iwona – przewodnicząca
8c) Janiszewska Aneta – członek
8d) Babińska Małgorzata – członek
8e) Szedler Magdalena – członek