Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

    PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

 82 – 500 KWIDZYN   ul. Grudziądzka 8    tel./fax  55-279-21-19

e-mail:ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

W dniach 6-12 października obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie wraz z filią w Prabutach włącza się w obchody. Motywem przewodnim dla całego tygodnia jest hasło zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji  „Nie dam się dysleksji”.      Pracownicy poradni podejmują w tym zakresie różnorodne działania skierowane do rodziców i dzieci. W codziennej pracy pedagodzy, psycholodzy i logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  diagnozują dzieci z podejrzeniem dysleksji, udzielają porad, konsultacji oraz prowadzą terapie dzieci z tym zaburzeniem.

W sobotę 11 października 2014 roku pracownicy poradni  zapraszają do swojej placówki na Dzień Świadomości Dysleksji.  Tego dnia będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami zajmującymi się problem dysleksji, a także nauczyć się podejmować działania służące przezwyciężeniu dysleksji.

W siedzibie poradni w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8 :

> konsultacje indywidualne dla rodziców od godziny 9.00 do 13.00

> warsztaty dla rodziców z dziećmi (kl. I-III szkoły podstawowej) „ Jak aktywnie spędzać czas z dzieckiem”  od godziny 9.00 do godziny 10.30 poprowadzą psycholog Magda Łucarz i psycholog Anna Grzonkowska-Opacka

> warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  wraz z rodzicami „ Czy dyktando może być z uśmiechem? – ćwiczenia poprawnego pisania” od godziny 10.45 do godziny 12.15 poprowadzi pedagog Jolanta Jarmułowicz

> warsztaty dla uczniów klas V-VI „Trudności z ortografią -mogę je pokonać” od godziny 10 45 do godziny 12 15 poprowadzi pedagog Magdalena Gulgowska

> spotkanie dla rodziców dzieci 5-6 letnich „ Jak zachęcać dzieci do poznawania liter i rozwijać słownictwo” od godziny 12 30 do godziny 13 45 poprowadzi logopeda Aldona Czyżewska

Zapisy chętnych rodziców do udziału w zajęciach do dnia  10.10.2014 roku do godziny 15.00 pod numerem telefonu 55-279-21-19 lub osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie.