Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA – ICIM
dla uczniów:
• poniedziałek – czwartek 8:00 – 15:00
• piątek 8:00 – 14:30