Organizacja WDŻ

Plan zajęć z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2018/2019 dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

 

Lp. KLASA SEMESTR NR LEKCJI GODZINA DZIEŃ TYGODNIA
1. 4A 1 7 13.40-14.25 PONIEDZIAŁEK
2. 4B 1 6 12.45-13.30 CZWARTEK
3. 4C 1 6 12.45-13.30 PIĄTEK
4. 4D 1 7 13.40-14.25 PONIEDZIAŁEK
5. 4E 1 7 13.40-14.25 PIĄTEK
6. 4F 2 6 12.45-13.30 PONIEDZIAŁEK
7. 5A 1 8 14.30-15.15 CZWARTEK
8. 5B 1 6 12.45-13.30 WTOREK
9. 5C 1 6 12.45-13.30 CZWARTEK
10. 5D 1 7 13.40-14.25 ŚRODA
11. 5E 2 8 14.30-15.15 CZWARTEK
12. 5F 1 8 14.30-15.15 WTOREK
13. 6A 1 8 14.30-15.15 PONIEDZIAŁEK
14. 6B 2 7 13.40-14.25 PIĄTEK
15. 6C 2 7 13.40-14.25 PONIEDZIAŁEK
16. 6D 1 8 14.30-15.15 ŚRODA
17. 6E 2 8 14.30-15.15 PONIEDZIAŁEK
18. 6F 1 7 13.40-14.25 WTOREK
19. 7A 2 8 14.30-15.15 ŚRODA
20. 7B 1 8 14.30-15.15 PIĄTEK
21. 7C 2 7 13.40-14.25 CZWARTEK
22. 7D 2 8 14.30-15.15 WTOREK
23. 7E 2 9 15.20-16.05 PIĄTEK
24. 8A 2 9 15.20-16.05 ŚRODA
25. 8B 2 8 14.30-15.15 PIĄTEK
26. 8C 2 9 15.20-16.05 WTOREK
27. 8D 2 9 15.20-16.05 PONIEDZIAŁEK