Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE  
Lp. Nazwisko Imię prowadzącego zajęcia – nazwa dzień lekcja sala
1. Pomierska Mariola Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki poniedziałek 7 103
2. Cieślakowska Zofia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze poniedziałek 5 131
3. Ewa Dubieniecka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środa 5 31
4. Teresa Wolska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego poniedziałek 7 120
5. Ewa Żyła Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środa 5 31
6. Strociak Marzena Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czwartek 5 133
7. Renata Preibisz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze poniedziałek 5 51
8. Kłos Alina Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środa 1 32
9. Iwona  Leśkiewicz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki poniedziałek 7 104
10. Jolanta Kichciak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wtorek 5 132
11. Maria Czerwińska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki poniedziałek 7 102
12. Aleksandra Gularowska Zespół wyrównawczy poniedziałek 5 136
13. Piotrowska Jolanta Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego środa 6 30
14. Aleksandra Trzaska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego środa 8 101
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. hiszpańskiego poniedziałek 8 101
15. Chodorowska Danuta Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego wtorek 0 122
środa 0 122
czwartek 0 122
16. Iwona Guzanowska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wtorek 5 52
17. Elżbieta Kolata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego wtorek 0 14
18. Małgorzata Kaczor Fakultety z matematyki dla ósmoklasistów poniedziałek 8 119
19. Dorota Kamińska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego czwartek 0 24
20. Aneta Karatysz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czwartek 5 55
21. Herkt Mirosława Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 6 środa 0 103
22. Szyłejko Nella Nadrabianie zaległości z geografii poniedziałek 8 110