2017/18 mat.-przyr.

2017/18 matematyczno-przyrodnicze

Nazwa konkursu Organizator Wyniki uczniów (nauczyciel)
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 09.01.2018r Kuratorium Oświaty w Gdańsku udział: Emilia Andrzejewska; Agnieszka Ulaszewska; Konrad Browalski; Filip Mikulski; Alicja Lipińska; Angelika Wyrzykowska (p. Herkt; p. Czerwińska; p. Kaczor; p. Leśkiewicz

Powiatowe Potyczki Matematyczne 25.04.2018r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie IV miejsce: Jakub Szymański; wyróżnienie: Franciszek Krawczyk (p. Herkt; p. Czerwińska)

Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny” 15.03.2018r. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
„Kangourou Sans Frontières”
nagroda I stopnia Maria Kuberska (Mariola Pomierska); Szczepan Ziętal (Iwona Leśkiewicz) Szczepan Ziętal (Mirosława Herkt); Jakub Szymański (Maria Czerwińska); Mikulski Filip, Browalski Konrad (Małgorzata Kaczor); Piotr Surdyka, Domicela Serocka (Mariola Pomierska); Maciej Rutka, Szymon Drzewiński (Iwona Leśkiewicz)

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej IV miejsce Jakub Gójski (Irena Lewińska)

Powiatowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności Informatycznych uczniów szkół podstawowych 18.04.2018r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie wyróżnienieEwa Krupińska; Jakub Szymański (Irena Lewińska)

XII Ogólnopolski Konkurs „Ratujemy życie” 26.05.2018r. Bydgoszcz 18 miejsce Łukasz Ernestowicz, Jakub Gójski, Karol Wasiewski (Irena Lewińska)

X Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej konkurs na Prezentację Multimedialną o Tematyce Patriotycznej. III miejsce Maja Krzeszowska (Irena Lewińska)

Miejski konkurs „Jestem badaczem przyrody” 29.11.2018 r. Eko – Inicjatywa II miejsce> Maria Kuberska (Nella Szyłejko)

Powiatowy konkurs „W maciejkowym ogrodzie” 11.01.2018r. Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim IV miejsce: Kuberska Maria (Nella Szyłejko); V miejsce: Adam Biskupski (Elżbieta Gałka)