Statut

Pełna wersja Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zobacz