Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW dzieci nie jest obowiązkowe.
Rodzice mogą indywidualnie ubezpieczać swoje dzieci u dowolnego ubezpieczyciela.