Terminarz roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 IX (pon.) godz.9.00 (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2018 r. (niedziela)
1 XI (cz.) Wszystkich Świętych/ 11 XI (niedz.) Święto Niepodległości
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r. (sob.-niedz.) § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
25-26 XII (pon./wt.) Boże Narodzenie/ 1 I (wt.) Nowy Rok/ 6 I (niedz.) Trzech Króli
Ferie zimowe
– woj. pomorskie 9 -24 lutego 2019 r. (sob.- niedz.) § 3 ust. 1 pkt 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r. (czw.- wt.) § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
21-22 IV (niedz./pon.) – Wielkanoc
Egzamin ósmoklasisty 15-16-17 kwietnia 2019 r. (pon.- śr.) wg harmonogramu CKE; art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.; § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)
– dni opiekuńcze dla klas I-VII (§5 ust.1.pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
1 V (śr.) – Święto Pracy/ 3 V (pt.) – Rocznica Konstytucji
31 V (pt.) – Dzień Dziecka, Święto Szkoły
20 VI (cz.) – Boże Ciało
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. (pt.) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)

Dni Integracji na 4 Pory Roku, w tym Dni Kulturalne Szóstki
– prezentacje uczniów podczas akademii, klasowych spotkań
JESIENNE DNI INTEGRACJI
„Wrzesień miesiącem integracji klasowej” (organizacja imprez klasowych, integracji z rodzicami)
„Październik miesiącem oszczędzania i dobroci dla zwierząt” (zbiórka surowców wtórnych, karmy dla zwierząt)
„Listopad miesiącem pamięci” (o zmarłych, pamięci narodowej)
ZIMOWE DNI INTEGRACJI
„Grudzień miesiącem książki i czytelnika” (Książka na długie zimowe wieczory)
„Styczeń miesiącem rozrywki” (Stare i nowe gry i zabawy stolikowe)
„Luty miesiącem pisania opowiadań” (21 luty – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego)
WIOSENNE DNI INTEGRACJI
„Marzec miesiącem sztuki” (popisy muzyczne i taneczne, prezentacja talentów malarskich, artystycznych)
„Kwiecień miesiącem zdrowia i profilaktyki” (w tym finał Dobrego Wyboru)
„Maj miesiącem miłości i rodziny”
LETNIE DNI INTEGRACJI
„Czerwiec miesiącem sportu, turystyki i rekreacji” (organizacja wycieczek klasowych)

Apele, akademie/ imprezy szkolne/ z okazji świąt kościelnych, w tym z udziałem pocztu sztandarowego
• 1 września (sob.) – rocznica wybuchu II wojny światowej – uroczystości miejskie
• 3 września – rozpoczęcie roku szkolnego,
• 17 września (pon.) – rocznica agresji ZSRR na Polskę – uroczystości miejskie
• 27 września (cz.) – Ślubowanie Klas Pierwszych/ rocznica powołania Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia
• 1 października – Ogólnopolski Dzień Tornistra
• 15 października (pon) – Dzień Edukacji Narodowej
• 31 października (wt.) – przeddzień Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych
• 10 listopada (pt.) – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości– uroczystości miejskie
• 19-21 grudnia (śr- pt) – Jasełka, wigilie klas na godz. z wych., noworoczne postanowienia
• 28 lutego 2019 r. – Tłusty Czwartek – tradycja wypiekania i zjadania pączków
• 1 marca (pt.) – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
• 5 marca 2019 r. (środa) – ostatni dzień karnawału
• 22 marca (pt.) – rocznica śmierci dr Wł. Gębika
• 10 kwietnia (śr) – rocznica zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej
• 15-17 kwietnia (pon.- śr.) – Egzamin Ósmoklasisty; dni opiekuńcze
• 30 kwietnia (pt.) – Majowe Święta/ Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji, NMP
• 3 Maja (czw.) – rocznica Uchwalenia Konstytucji
• 31 maja (pt.) – Dzień Dziecka, rocznica Urodzin dr Wł. Gębika; rocznica Nadania Szkole Sztandaru i Imienia
• 21 czerwca (pt.) – zakończenie roku szkolnego

„Rodzicielskie środy” – konsultacje dla rodziców, zebrania klasowe, pedagogizacje, zebrania Rady Rodziców (RR) w r. szk. 2018/19

I półrocze (3 września – 9 stycznia) II półrocze (10 stycznia – 13 czerwca)

6 – 10 IX – obowiązkowe zebrania z wychowawcami, wybory do rad klasowych, RR; sprawy organizacji roku szk., umowy klasowe, zgody rodziców i in.; terminarz i tematyka spotkań, imprez, wycieczek
12 IX – wybory do RR; sprawy organizacyjne, ustalenie terminarza, plany pracy, przydział zadań na rok szk., tematyka pedagogizacji
26 IX- zebranie RR; uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki
3 X, 7 XI, 5 XII – konsultacje dla rodziców

23 I – obowiązkowa wywiadówka; pedagogizacje
6 II – konsultacje dla rodziców; zebranie RR podsumowanie działalności za I półrocze
6 III – konsultacje dla rodziców;
21 III – spotkania z rodzicami przyszłych 1.klasistów,
3 IV – konsultacje dla rodziców;
8 V – konsultacje dla rodziców
5 VI – konsultacje dla rodziców); zebranie RR; podsumowanie działalności roczne

Konsultacje ogólnoszkolne dla rodziców: pierwsza środa miesiąca kl. I-IV godz.15.30 – 16.30; kl. V- VIII –godz. 16.30 – 17.30
Zebrania klasowe i pedagogizacje – kl. I-IV godz. 15.30 – 16.30; kl. V- VIII – godz. 16.30 – 17.30 – wg potrzeb, w termin ustalony przez wychowawców klasy z rodzicami;(O EWENTUALNEJ ZMIANIE GODZINY INFORMUJE WYCHOWAWCA KLASY); zgłoszenie dyrekcji szkoły
– protokoły (wnioski) z zebrań – złożone w sekretariacie szkoły w ciągu 3 dni

  • Terminarz oceniania i klasyfikacji:
 I półrocze (3 września – 9 stycznia) II półrocze (10 stycznia – 13 czerwca)
 Do 12 września – zapoznanie uczniów i ich rodziców z WSO, PSO
13 września
– wybory do Rady Rodziców
Do 26 września
– ewaluacja Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki przez RR

Do 5 grudnia – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach semestralnych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie)

Do 9 stycznia – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze

 

16 stycznia – rada pedagogiczna klasyfikacyjna
23 stycznia
– wywiadówki
Do 6 maja
– pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach końcowo-rocznych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie, niepromowanie)

Do 6 czerwca – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

13 i 18 czerwca – rada pedagogiczna klasyfikacyjna, roczna