Współpraca z AIESEC

Międzynarodowe Warsztaty Kulturowe dla uczniów SP6 ( 2014, 2015, 2016, 2017) – współpraca ze Stowarzyszeniem AIESEC- UG –organizacja praktyk studentom ze świata: Brazylia, Kanada, Indie, Chiny (Hong-Kong, Pekin), Singapur, Azerbejdżan, Indonezja, Kirgistan.

1.Czym jest AIESEC?
AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Organizacja ta skupia studentów z całego świata, którzy miedzy innymi realizują ciekawe projekty w polskich szkołach.
Nasza szkoła, od roku 2014 uczestniczy w jednym z takich projektów, zapraszająci organizując pobyty wolontariuszy.

2. Cele projektu:
– promowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata,
– pomoc młodym ludziom w odkryciu potencjału, – umożliwienie rozwoju, dzięki globalnej edukacji,
– przybliżenie procesów zachodzących w globalnym świecie,
– budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie,
– zrozumienie zależności łączących ludzi na całym świecie,
– propagowanie wartości takich jak: tolerancja, dialog międzykulturowy, – poszanowanie różnych poglądów politycznych, światopoglądowych i społecznych. – wdrożenie przez szkołę innowacyjnych form nauczania
3. Historia
A) Pierwsze warsztaty kulturowe odbyły się w roku szkolnym2013/ 2014. Do naszej szkoły przyjechali po raz pierwszy studenci z Indii, Brazylii, Chin i Kanady. Była to pierwsza wizyta wolontariuszy w naszej szkole. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani. Staraliśmy się przyjąć ich w bardzo serdeczny sposób , z polską gościnnością, organizując wystawne poczęstunki.
– Indie – Harshat Lingam

– Kanada – Nathalie Gondek

– Chiny – Eva Gao

– Brazylia – William Gottardi

Dowiedzieliśmy się od nich wielu ciekawych rzeczy o systemach edukacji, geografii , kulturze i tradycjach państw, z których pochodzą. Wolontariusze zaprezentowali miejsca warte odwiedzenia, a także obalili popularne stereotypy dotyczące kultury ich krajów. Wymiana kulturowa odbywała się także po lekcjach – wolontariusze odwiedzili zamek krzyżacki i katedrę, grali wspólnie w piłkę, uczyli brazylijskich tańców. Ponadto studenci wzięli czynny udział w VI MIĘDZYNARODOWY KONGRESIE PEDAGOGÓW PRACUJĄCYCH NA RZECZ INTEGRACJI, który odbywał się w naszej szkole w terminie 19.05 – 24.05 2014. Wolontariusze prezentowali tam systemy edukacyjne obowiązujące w ich krajach.
B) Druga wizyta wolontariuszy miała miejsce w terminie od 10 do 15.05. 2015. Tym razem gościliśmy dwoje studentów – MoweiZhang – z Singapuru i MaisyXiang z Chin. Była to sympatyczna para Azjatów, która w ciągu tygodnia przybliżyła nam , jakże egzotyczną kulturę tej części świata


C) Jeszcze w tym samym roku, w grudniu 2015 zawitała do nas studentka z Azerbejdżanu , a dokładnie z Baku – Ilaha Ibrahimil. Z uwagi na okres przedświąteczny, głównie dzieliła się z nami wiedzą na temat świąt obchodzonych w jej kraju i poznawała nasze tradycje świąteczne. Pokazałyśmy jej również największy średniowieczny zamek krzyżacki w Malborku. Studentka ta, jako pierwsza zamieszkała u jednej z naszych rodzin, u której została serdecznie przyjęta

D) W styczniu 2016 roku gościliśmy studenta z dalekiej Indonezji- Oliver Gracias . Był on gościem jednej z rodzin dzieci uczących się w naszej szkole. W interesujący sposób opowiadał nam o swoim pięknym, wyspiarskim kraju. Poznawaliśmy faunę i florę Indonezji, które wzbudzały podziw u naszych dzieci. Warsztaty kulturowe wykraczały poza teren szkoły – Oliver brał udział ( po raz pierwszy w życiu) w kuligu zorganizowanym przez klasę 6.

E) W maju i w czerwcu 2016 roku, podczas trwania VII Międzynarodowy Kongres Pedagogów, który odbywał się w naszej szkole, gościliśmy studentkę z Kirgistanu – Gulsanę Nijazbek Kyzy. Podczas dwutygodniowego pobytu wolontariuszki dowiedzieliśmy się wielu interesujących faktów o tym młodym kraju, poznaliśmy jego geografię oraz ciekawą wielowiekową tradycję tych ziem. Gulsana brała również czynny udział w kongresie, przedstawiając założenia systemu edukacyjnego Kirgistanu.
F) Od 5 do 9.06 .2016 wolontariusz z Indii – Mratyunjay Kag – przybliżał nam kulturę i tradycje tego wielokulturowego kraju. Był on gościem rodzin naszego ucznia. Wymiana kulturowa odbywała się również po zajęciach lekcyjnych . Uczestniczył on w wielu imprezach organizowanych z okazji święta szkoły
G) W marcu tego roku naszym gościem była również studentka z Indonezji, mieszkająca na Sumatrze Alecia Fiorentina Andaresta. Była to pierwsza wolontariuszka wyznania muzułmańskiego, która na co dzień nosiła na głowie chustę, ich tradycyjny hidżab. Alecia poprzez swoją niezwykłą osobowość, od pierwszego dnia zaskarbiła sobie serca uczniów i nauczycieli.

4. Efekty
Dzięki wizytom studentów uczniowie naszej szkoły mają możliwość:
• zwiększenia efektywności nauki poprzez kontakt z żywym językiem, przełamania barier językowych,
• sprawdzenia się w praktycznej znajomości języka angielskiego,
• poznania zagranicznych studentów, ich kraju, kultury oraz zwyczajów, tradycji bez konieczności przekraczania granic Polski,
• kształtowania postawy antydyskryminacyjnej oraz otwartości na wszelką różnorodność- koloru skóry, wyznania i tradycji
• kształtowanie pasji do podroży i otwartości na świat