Czarodziejski flażolecik

W naszej szkole, przy świetlicy realizujemy Program innowacyjnych działań twórczych „Czarodziejski flażolecik”.
W realizacji tego programu współpracujemy z Polskim Centrum Origami i Kwidzyńskim Odziałem PCO oraz szkołami naszego powiatu.
Muzykowanie szczególnie w okresie dzieciństwa i w pierwszych latach szkoły odgrywa bardzo istotną rolę wspierania rozwoju dziecka. Dzieci muzykujące odczuwają i postrzegają świat przez rytm, który pomaga w znacznym stopniu w nauce czytania, ma wpływ na płynność wykonywania wielu czynności, które w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej całego organizmu.
Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, stwarza możliwość rozwijania muzycznych zdolności dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
Flażolet nazywany też „flecikiem polskim” to prosty instrument dęty, sześciootworowa piszczałka. Składa się z mosiężnej rurki i plastikowego ustnika. Melodie zapisuje się w postaci tabulatury, graficznego przedstawienia wymaganej do zagrania dźwięku ilości otworów. W grze używa się palców: wskazującego, środkowego i serdecznego lewej i prawej dłoni, każdy palec przykrywa tylko jeden, przypisany sobie otwór.
Wykorzystanie go w działaniach planowanych zgodnie z systemem EDUKACJA PRZEZ RUCH jest naturalnym uzupełnieniem aktywności dzieci o zagadnienia edukacji muzycznej. Dzieciom sprawia on wiele radości, pozwalając doświadczyć muzykowania na prawdziwym instrumencie. Muzyczne elementy zajęć spełniają wiele zadań. Piosenka lub pląs bywają narzędziem integrującym treści, służą porządkowaniu sytuacji o różnym natężeniu emocji, wyciszeniu i koncentracji. Sprzyjają – poprzez integrację dźwięku i rytmu – rozwijaniu sprawności artykulacji, intonacji, umiejętności czytania. Motywują do samodzielnej eksploracji, nabywania doświadczeń i podejmowania prób samodzielnej gry na instrumencie. Ekspresja ta stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonalenia jego procesów poznawczych oraz ćwiczenia zmysłów i motoryki. Wzbogaca osobowość dziecka, jest okazją do samopoznania i samokształcenia. Daje niepowtarzalną okazję do doświadczania radości z tworzenia oraz z efektów swojej pracy. Ta muzyczna przygoda jest niezwykła z uwagi na kilka aspektów m.in.:
o łatwość w opanowaniu gry na flażolecie i możliwość szybkiej prezentacji swych umiejętności w dużym zespole,
o trafny i zarazem prosty system melodyczny nauki gry, który zgodny jest z naturalnym rozwojem dziecka. Najpierw dzieci poznają melodię, słyszą piosenkę, śpiewają, później naśladują poznane dźwięki na flażolecie,
o sposób gry na nim nie sprawia większych kłopotów, a nauka gry jest stosunkowo prosta. Dłoń praktycznie pozostaje w spoczynku, a palce jedynie podnoszą się lub opadają tylko w sobie przypisanym miejscu,
o dziecko mając przed sobą dwa języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko i bez trud uczy się czytać nuty.

I MUZYCZNE ŚWIĘTO RODZINY 31 maj 2015
II KWIDZYŃSKIE SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW FLAŻOLETU: „Czarodziejski Flażolecik” 4 czerwiec 2016
III KWIDZYŃSKIE ŚWIĘTO MUZYKI – Festiwal Kwidzyńska Wiosna Muzyczna 21 kwiecień 2017

Kwidzyńskie spotkania miłośników flażoletu – koncerty w Katedrze i Parafii św. Wojciecha (2015, 2016),
W ramach innowacji „Czarodziejski Flażolecik” zainicjowanie w mieście i powiecie powstania uczniowskich zespołów grających na flażoletach (2014).
Organizacja imprez – Kwidzyńskie Święto Muzyki – przy współpracy z W. Wierzyńskim (Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa), D. Dziamską (FEDB)
Partnerzy
Fundacja Pharma Music – Iwona Glinka, Michail Travlos Swarzędzka Orkiestra Flażoletową – Swarzędz