Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkolą została włączona do pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie. Zachęcamy do aktywności fizycznej w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych, organizujemy między innymi taneczne przerwy, klasowe i szkolne zawody sportowe, święta sporu szkolnego.
Dbamy o dobrą atmosferę w szkole, jesteśmy życzliwi wobec siebie, prowadzimy walkę z hałasem.
Promujemy zdrowe odżywianie się. Druga i trzecia przerwa w naszej szkole przeznaczona jest na spożycie drugiego śniadania w klasach, dla uczniów
udostępniona jest woda pitna.
Realizujemy różne programy i akcje profilaktyczne:
W roku szkolnym 2015/2016 w klasach I-III był prowadzony program “Nie pal przy mnie proszę”, a w klasach IV-VI “Znajdź właściwe rozwiązanie” Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim programie “Trzymaj formę”, który propaguje racjonalne odżywianie i aktywność fizyczną.
W roku 2015/2016 podjęliśmy współpracę z Kliniką Stomatologii Mikroskopowej w Pruszczu Gdańskim. Przebadano i wyleczono zęby 150 uczniom. Obecnie współpraca z kliniką jest kontynuowana i objęci będą następni uczniowie.
“Bieg po zdrowie” – to program w którym uczestniczą klasy IV.
W 2015/2016 w ramach współpracy z Powiślańską Wyższą Szkołą w Kwidzynie w grudniu grupa ok. 50 ratowników przeprowadziła dla uczniów klas IV-VI warsztaty z udzielania pierwszej pomocy medycznej pt. “I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
W 2016/2017 w czerwcu w ramach współpracy z Urzędem Miasta uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w programie” Bezpieczni nad wodą” gdzie będą uczyli zachowania się nad wodą w określonych sytuacjach, udzielania pierwszej pomocy oraz pływania metodą „Total Immersion” czyli pływanie bezwysiłkowe.
“Bezpieczne zachowanie na drodze” – w klasach IV prowadzone są zajęcia z zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze. Zajęcia kończą się egzaminem praktycznym na kartę rowerową.