Psychologa

Porady specjalistów: psycholog:

Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły?
Depresja w wieku młodzieńczym, próby samobójcze
Jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach?
Anoreksja i bulimia
Lęk. Zaburzenia lękowe
Relacje rówieśnicze dziecka z ADHD
Gdy rodzice się rozstają
Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów
Role dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym
Informacja o przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie
Opinia-Orzeczenie PP-P
Zadbaj o zdrowie psychiczne