55-lecie

JUBILEUSZ 55-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
Każdy jubileusz niesie za sobą ładunek emocji, wspomnień i stanowi rozrachunek tego, czego dokonaliśmy na przestrzeni lat. By pokazać szeroki wachlarz działań podejmowanych w szkole i nadać jubileuszowi uroczysty charakter, połączony on został z DNIAMI INTEGRACJI obchodzonymi w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r.
Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć rodzinę Władysława Gębika – wnuka patrona – Mariusza Kaczora z żoną. Byli oni honorowymi gośćmi podczas otwarcia nowej Izby Patrona, przeniesionej wraz z popiersiem Wł. Gębika do s. 027. W popołudniowej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz prezentacji Izby Patrona, która miała miejsce w czwartek 2 czerwca 2016 r. , wzięli tez udział: była i obecna dyrekcja SP6 : pp. Marianna Kwiatkowska, Lidia Nowacka, Danuta Truchan, Stanisław Marecki, oraz pracownicy i emeryci.

Dni Integracji były nie tylko spotkaniem pokoleń, ale i kultur, bowiem uczniowie przez trzy dni uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Kulturowych organizowanych od 2014 r. we współpracy z AISEC.
Poniedziałek, 30.05.2016
1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Ten dzień nawiązywał do obchodzonej 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI. W klasach odbyła się prelekcjach nt. Żołnierzy Niezłomnych, uczniowie zwiedzili Izbę Patrona, a na podstawie przedstawionego konspektu wykonali wojów Mieszka I. Kolejnym elementem był Festiwal filmowy, podczas którego zaprezentowane zostały animowane filmy o historii Polski. Odbył się również pokazy straży pożarnej i udostępniona została również pokonkursowa „Najmilsza na świecie jest mama”.

Wtorek, 31.05.2016
FESTYN NAUKOWY – PORUSZ UMYSŁ I CIAŁO

W ramach pobudzania młodych umysłów uczniowie klas 1-3 wzięli udział w Szkolnym Konkurs Logopedyczny, natomiast ich starsi koledzy poznawali inne kultury w ramach Międzynarodowych Warsztatów Kulturowych. By pobudzić także ciało społeczność szkolna na przerwach śniadaniowych piła wodę niegazowaną, soki oraz jadła i rozmawiała o wartościach warzywa. Program TRZYMAJ FORMĘ towarzyszy uczniom przez cały rok i poprzez różnorodne zadania podnosi świadomość w zakresie odżywiania i zdrowego stylu życia. Następnie wszyscy wzięli udział w eksperymentach naukowych prezentowanych przez nauczycieli. Cały dzień uczniowie ruszali się w czasie przerw tanecznych, które także weszły do tradycji w ramach akcji WALKI Z HAŁASEM.

Środa, 01.06.2016
DZIEŃ DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO

Życie ludzkie ma wartość bezcenną. Przekonani o tym zorganizowaliśmy warsztaty Ratujmy życie . W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie uczyli się na fantomach zasad udzielania pierwszej pomocy, prezentowane były też filmy instruktażowe. Przed południem, podczas zabaw integracyjnych, uczniowie zaprezentowali swoje latawce, nawiązujące do 1050 Rocznicy Chrztu Polski, a potem oddali się naukowej zabawie, biorą udział w eksperymencie EDU FAN na dziedzińcu szkolnym. Można też było obejrzeć pokaz samoobrony. Starsi zaś wychowankowie wzięli udział w przygotowanym na stadionie miejskim Biegu po zdrowie oraz Turnieju piłki nożnej.

Czwartek, 02.06.2016
Święto Szkoły – 55 LAT SP6

W wewnątrzszkolnych obchodów Święta Szkoły i Dni Integracji zorganizowany został dla uczniów i najmłodszych absolwentów Konkurs nt. wiedzy o patronie – Władysławie Gębiku.
Społeczność szkolna wraz z rodzicami miała też okazję obejrzeć KRONIKĘ FILMOWĄ SP6, stanowiącą medialną podróż po najważniejszych wydarzeniach szkoły. Dla klas 2-3 przygotowany został Konkurs kaligraficzny. Na zakończenie dnia uczniowie klas 4-6 wzięli udział w pogadanka nt. dopalaczy przeprowadzonej przez pracownicę Straży Pogranicznej.

Piątek, 03.06.2016
II Kwidzyńskie ŚWIĘTO MUZYKI

W przededniu jubileuszowej gali do szkoły zaproszeni zostali przyszli pierwszoklasiści z nauczycielami przedszkola i z rodzicami. Wzięli oni udział w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli SP6. Dodatkowymi atrakcjami były:

WYSTAWY:
• WOJOWIE MIESZKA; ORŁY WOLNOŚCI – wystawy prac plastycznych
• MUZYKA RYTMÓW/ ETNICZNE WARSZTATY MUZYCZNE – wystawa instrumentów etnicznych
• POPISY MUZYCZNE I TANECZNE – Szóstkowe studio
• MUZYKOWANIE NA FLAŻOLETACH i tarabanach
• BARWNY KOROWÓD w strojach z epoki średniowiecznej
• KONKURS „MISTRZOWIE ZDROWEJ KANAPKI” – panini, tartinki
• Paninoteca (bar kanapkowy) i KAWIARENKA POD CHMURKĄ

Sobota, 04.06.2016
JUBILEUSZ 55.LECIA SZKOŁY w 1050 Rocznicę Chrztu Polski – GALA JUBILEUSZOWA


PRZEMINĘŁY JUŻ WIEKI, A MYŚMY OSTALI…

Ten uroczysty dzień rozpoczął się Mszą św. w kwidzyńskiej katedrze, po której pracownicy, goście oraz uczniowie z rodzicami udali się do kinoteatru na spektakl wystawiany przez uczniów SP 6 pn.: Przeminęły już wieki, a myśmy ostali… Nasz Papież, Nasz Patron, Nasza Szkoła – dzieje Polski od Chrztu Polski poprzez najważniejsze wydarzenia historyczne do współczesności. W dwugodzinnym przedstawieniu w reżyserii E. Zardzewiały wzięło udział ponad 100 uczniów z klas 1-6 przygotowywanych przez wychowawców i nauczycieli. Niemały udział mieli też rodzice, którzy wsparli szkołę w przygotowaniu strojów, scenografii oraz zorganizowaniu kawiarenki dla gości.
Dyrektor szkoły – Lidia Nowacka – zaprezentowała zgromadzony 55-letni dorobek szkoły, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia piękne historii Szóstki. Uroczystość była okazją do wręczenie specjalnych wyróżnień pracownikom szkoły, absolwentom i przyjaciołom. Kapituła SP6 przyznała Medal Patrona Szkoły: p. Mariuszowi Kaczor, p. Monice Gębik- Czajkowskiej, księdzu dr. Ireneuszowi St. Bruskiemu, p. Jerzemu Śnieg oraz szóstce nauczycieli: p. Mirosławie Herkt, p. Ewie Maryniewskiej, p. Irenie Lewińskiej, p. Annie Kowalczyk, p. Marzenie Strociak i p. Marii Biedrzyckiej. . Statuetki i tytuły honorowe „Człowiek na 6” zostały przyznane: p. Romanowi Berze, p. Jadwidze Piotrowskiej i p. Hannie Stopikowskiej – Niski. Tytułami „Człowiek na 6” wyróżniono: p. Anetę Karatysz, p. Izabelę Lipiec, p. Zbigniewa Kobusa, p. Marię Łepską, p. Danutę Chodorowską i p. Wioletę Palińską. Statuetki i tytuł „Super Absolwenta” nadano ks. Sławomirowi Pokornieckiemu i ks. Sławomirowi Milde oraz p. Łukaszowi Cieslakowskiemu. „Super Absolwentami” zostali także czynni zawodowo nauczyciele: p. Elżbieta Zardzewiały, p. Iwona Guzanowska, p. Barbara Michalik, p. Beata Wiśniewska, p. Aleksandra Gularowska, p. Paweł Walor, p. Joanna Kierlin- Serocka, p. Ewa Dubieniecka, p. Iwona Szafarewicz, p. Maciej Walenczewski. Tarczę „Przyjaciela szkoły” otrzymali: p. Bogumiła Rzepczyńska, p. Eugeniusz Wiśniewski i p. Janina Szymanowska. Nagrodzeni, zdaniem Kapituły Braci Nauczycielskiej, wyznają wartości pielęgnowane w naszym gronie i stanowiące podwaliny autorytetu, którym cieszą się ci ludzie w środowisku szkolnym.
Była także wyjątkowa okazja do wysłuchania zaprezentowanej przez dr Justynę Liguz interesującej historii z 1939 r., związanej z dyrektorem Władysławem Gębikiem i jego kwidzyńskimi gimnazjalistami. Przedstawiciele młodzieży I LO im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie, dawnego Polskiego Gimnazjum, przybliżyli postać Patrona Szkoły wpisaną na trwałe w dzieje naszego miasta.
Uroczystości tego dnia ubogaciła zaprzyjaźniona z nami od lat Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa pod dyrekcją Wojciecha Wietrzyńskiego, występująca w katedrze, na scenach w teatrze i na dziedzińcu zamku.
Po uroczystościach wypuszczone zostały gołębie pokoju, a uczestnicy obchodów zaproszeni zostali na okolicznościowy tort.
W godzinach wieczornych na dziedzińcu Kwidzyńskiego Zamku odbyła się biesiada, podczas której dyrekcja szkoły zaprezentowała się w średniowiecznym stroju nawiązującym do klimatu tego dnia.
Obchody Jubileuszu Szkoły na długo zapadną w pamięć wszystkim jego uczestnikom, a przyszłym pokoleniom da świadectwo patriotyzmu i kultywowania pięknych tradycji Szóstki.