2009/10- artystyczne

Nazwa imprezy, konkursu, zawodów Etap Nazwisko uczestnika Miejsce
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji ks.Twardowskiego wojewódzki  Karolina Cyprusewicz-Ve I
Wojewódzki Konkurs Recytatorski  „Sacrum w literaturze” wojewódzki Karolina Cyprusewicz-Ve
Martyna Muzolf –IVa
I
II
Wojewódzki Konkurs Prozy i Poezji i Pieśni Patriotycznej wojewódzki Poezja- Karolina Cyprusewicz-Ve
Proza- Marta Bronowicka-Vb
Proza- Martyna Muzolf-IVa
Pieśni- Klaudia Sterankowicz-Vb
Katarzyna Jedel VId
I
II
III
I
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji  Polskiej powiatowy  Dorota Chojnacka-Vc
Dominika Pomarańska-Vc
Karolina Cyprusewicz-Ve
Martyna Muzolf-IVa
Anna Jankoska-VIb
II
II
III
wyróżnienie
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Patriotycznej powiatowy  Martyna Muzolf-IVa
Karolina Cyprusewicz-Ve
Marta Bronowicka-Vb
I
II
IV
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Lingwistyczna Jesień w Gdańsku wojewódzki  Karolia Cyprusewicz-Ve
Dorota Chojnacka-Vc
I
II
Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły w Łodzierzy międzywojewódzki  Karolina Cyprusewicz-Ve
Marta Bronowicka-Vb
II
III
Szkolny Konkurs Krasomówczy szkolny  Dorota Chojnicka-Vc
Dominika Pomarańska-Vc
Karolina Dawert-Vc
I
II
III
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Plakat ekologiczny” ogólnopolski  Teresa Salomon-Ve I
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Strażak zawsze Ci pomoże …” powiatowy  Teresa Salomon-Ve
(jej praca zakalikowała się na etap wojewódzki)
I
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hospicjum” powiatowy  Julia Szymecka-Va
Willma Paweł-Vd
Dawid Mucha-Vd
II
III
III
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Łajba” ogólnopolski  Nadja Podolak-Ve III
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Strażak Ci pomoże…” wojewódzki Teresa Salomon-Ve główna nagroda
Szkolny Konkurs Plastyczny i Literacki „Katyń-Smoleńsk” szkolny  Dorota Chojnicka-Vc
Wiktoria Kozłowska-Vc
Julia Mechlińska-Vc
kat. Poezja Wiktoria Kozłowska-Vc
Dominika Kozłowska-Vc
Paulina Chról-Vc
I
I
I
I
wyróżnienie
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje wymarzone wakacje” powiatowy  Anna Jankowska-VIb
Teresa Salamon-Ve
Paulina Jagielska-IVd
Aleksandra Jurek-VIb
Patrycja Rogala-Vb
Adrianna Rogala-Vb
Adam Kapica-VId
Emilia Szatkowska-VId
I
II
III
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Franciszek z Asyżu” powiatowy Klaudia Tubaja-VIa I
Powiatowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fr. Chopina powiatowy Marta Górnowicz VIc
Dominika Nowakowska VIa
Kornelia Pokora VIa
I miejsce
Festiwal piosenki PN. „Nasza mała szansa na wielki sukces powiatowy Dominika Szulc VIc
Sandra Daszewska VIe
Maja Szymańska
Ania Jankowska VIb
Barbara Radomska VIe
Katarzyna Jedel VId
II miejsce