2012/13 -mat.-przyr.

Konkurs Uczeń Wynik Nauczyciel
Ogólnopolski konkurs na gazetkę internetową Szóstka z Plusem laureat Drypa Jolanta
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2013 Kędzior Jakub Nagroda I st. Leśkiewicz Iwona
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dziecii Młodzieży Dolecki Dawid 5 m/pow., 38/woj. Leśkiewicz Iwona
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dziecii Młodzieży Natalia Deyna I-m/ pow., 3m /woj. Maria Czerwińska
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2013 Jata Michał, Zapolski Piotr, Walkiewicz Aleksandra, Świetlicki Michał Nagrody II st: Herkt Mirosława
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dziecii Młodzieży Świetlicki Michał
Walkiewicz Aleksandra
9m-11m/ woj.163m/kraj;/woj, 113m/ kraj; Herkt Mirosława
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2013 Jaśkiewicz Mikołaj
Deyna Natalia
nagroda I st
wyr.
Czerwińska Maria
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2013 Kuc Maria
Stachurska Daria
VIII m
X m
Strociak Marzena
Boniecka Grażyna
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy Świetlicki Michał Herkt Mirosława
Wojewódzki Konkurs Matematyczny -etap rejonowy Kędzior Jakub 6c, Duszyński Maciej 6d, Jędrzejewski Bartosz Leśkiewicz Iwona 
I Powiślański Konkurs Matematyczny Odkrywamy Talenty/Gim3 Kwidzyn Jaśkiewicz Mikołaj/ drużynowo
Kędzior Jakub
III
Wyr.
Maria Czerwińska
Leśkiewicz Iwona
VII Konkurs Tęga Głowa/ ZS Sadlinki Kędzior Jakubzespołowo IIIII Leśkiewicz Iwona 
Konkurs Alfa i Omega/ SP4 Kwidzyn Jaworski Piotr
Kędzior Jakub
III
III
Żyła Dorota
Leśkiewicz Iwona
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży/Eligmat Mińsk Mazowiecki  Świetlicki Michał, Walkiewicz Aleksandra, Zapolski Piotr,Wichowski Tomasz, Traczyk Sławomir, Andrzejewski Kamil, Kubiak Filip,Templin Katarzyna II Herkt Mirosława
Konkurs Przyrodniczy Z przyrodą za pan brat/ SP 2 Kwidzyn Maziarz Kewin, Krol Maja, Szafranowicz Aleksandra, Golder Julia, Krol Maja III Żyła Ewa, Szyłejko Nella, Guzanowska Iwona
Turniej Wiedzy i Umiejętności Informatycznych dla ucz. kl. VI / SP2 Kwidzyn Tynda Tymoteusz II Pomierska Mariola