Medal Patrona

Regulamin:
1.Za wysokie osiągnięcia w nauce potwierdzone świadectwami z wyróżnieniem w klasach IV- VI uczeń otrzymuje Świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem oraz odznakę “Srebrna Tarcza”.
2.Odznakę Srebrna Tarcza uczeń może otrzymać po ukończeniu VI klasy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie, jeżeli posiada wysokie osiągnięcia w nauce szkolnej potwierdzone świadectwami z wyróżnieniem w kl. IV- VI.
3. Przyznanie wyróżnienia uczniowi następuje decyzją Rady Pedagogicznej na końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej w ostatnim roku nauki szkolnej ucznia i odnotowane zostaje na Świadectwie Szkolnym.
4. Medal Patrona Szkoły jest najwyższym wyróżnieniem, jaki uczeń może otrzymać po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie. Może otrzymać Go uczeń, który w trakcie nauki szkolnej został laureatem konkursów, olimpiad rejonowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich, aktywnie uczestniczył w pracach społecznych na rzecz Szkoły, po spełnieniu kryteriów:
1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce w klasach IV -VI potwierdzone świadectwami z wyróżnieniem,
2) brał aktywny udział w pracach społecznych na rzecz Szkoły w trakcie nauki szkolnej,
3) był laureatem konkursów, olimpiad rejonowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich.
5. Ucznia do nagrody typuje wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim Szkoły.
6. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Rada Pedagogiczna Szkoły podczas końcoworocznego posiedzenia Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej w ostatnim roku nauki szkolnej ucznia.
7. Otrzymanie zaszczytu dokumentowane jest adnotacją na Świadectwie Szkolnym ucznia

Awers i rewers medalu wręczanego w latach 1988 – 2001
1988 r.
Anna Pudło, Beata Świadecka
1989 r.
Jarosław Kierlin
1990 r.
Joanna Kierlin, Agnieszka Sowa, Karolina Strachowska, Marta Wandtke
1991 r.
Dawid Juzepczuk, Jakub Parus, Agnieszka Tengowska, Michał Wróblewski
1992 r.
Katarzyna Drelich, Tomasz Felga, Wioletta Galicka, Agnieszka Gulczyńska, Marek Hejna, Monika Janecka, Artur Meler, Wojciech Pałka, Joanna Postawa, Radosław Przysowa, Iwona Sawicka, Krzysztof Szymański, Joanna Zemlak
1993 r.
Agnieszka Rudlicka
1994 r.
Magdalena Kamowska, Krzysztof Przysowa, Paweł Szymański
1995 r.
Beata Blok, Jacek Hejna, Olimpia Wolska
1996 r.
Leszek Gajda, Anna Stawicka
1997 r.
Karolina Chojnacka, Paweł Gajda, Maciej Kluczek, Monika Kosidowska, Marta Pichlak, Magdalena Tarasiuk
1998 r.
Tomasz Gerke, Damian Dokla, Jakub Godzik
1999 r.
Bolesław Tokarski
2000 r.
Anna Bieszk, Marcin Gołębiowski, Anna Jackowska
2001 r.
Joanna Brocka, Przemysław Burakowski, Waldemar Korłub, Karolina Król, Piotr Tokarski

Obecnie wręczany medal
2002
Leszek Marecki, Kalina Balawejder
2003
Monika Gburczyk, Paweł Bronk, Jan Wroński, Paulina Sobczak, Dariusz Burakowski, Natalia Skrajda
2004
Szymon Młodzianowski, Jakub Herkt, Jakub Barejka, Dawid Czekajski
2005
Adrian Szewczyk, Anna Białkowska, Patryk Macal
2006
Marcin Kratkowski, Dariusz Chodukiewicz, Agnieszka Kłos, Magdalena Leśkiewicz, Karol Macal, Klaudia Rzeczkowska, Monika Synakiewicz
2007
Aleksandra Bogucka, Bartosz Trębiński
2008
Joanna Barejka, Kajetan Herkt, Adrianna Węgrzyn, Alicja Wichowska
2009
Damian Benderski, Maja Majewska, Agata Redmerska, Kamila Walas, Mateusz Wróblewski
2010
Adam Kapica
2011
Chantelle Komorowska, Karolina Traczyk, Wiktoria Rogala, Marta Bronowicka, Karolina Cyprusewicz, Patrycja Rogala
2012
Krzysztof Białkowski, Maria Radmerska, Jakub Redmerski
2013
Tymoteusz Tynda

2014
Natalia Deyna, Martyna Karaszkiewicz, Natalia Szuba, Aleksandra Walkiewicz
2015
Marek Serocki. Zuzanna Walenczewska
2016
Aleksandra Basiak, Jakub Dudzic, Alicja Kacprzyk, Agata Krawniak, Olga Szachmytowska,
2019
Opalska Julia, Agata Widz

Nauczyciele:
1988
Gabriela Judkowiak, Alicja Kowalewska, Jolanta Kubiak, Danuta Truchan, Halina Prusiecka, Jolanta Stawicka, Teresa Szymańska
1994
Marianna Barbara Piekarz, Elżbieta Zardzewiały, Magdalena Walenczewska
1995
Danuta Budkiewicz
1997
Zofia Cieślakowska
2002
Lidia Nowacka, Mariola Pomierska, Stanisław Marecki, Iwona Guzanowska, Barbara Michalik, Mirosława Makul
2007
Ewa Zbieć, Maria Botwicz, Aleksandra Gularowska, Iwona Leśkiewicz, Grażyna Młot, Renata Preibisz, Beata Wiśniewska, Marek Wodziński, Paweł Walor
2011
Alina Kłos, Ewa Dubieniecka, Maria Czerwińska, Joanna Burandt-Oprawa, Elżbieta Kolata, Izabela Lipiec, Grażyna Boniecka, Jolanta Kichciak, Ewa Oleksiak, Ewa Wiercińska, Wioletta Hillar, Nella Szyłejko, Ewa Żyła
2016
Maria Biedrzycka, Mirosława Herkt, Anna Kowalczyk, Irena Lewińska, Ewa Maryniewska, Marzena Strociak

Inne osoby:
2002
Burmistrz Miasta Kwidzyna
International Paper Kwidzyn
2006
Mirosław Synakiewicz
2007
Bogumiła Oramus, Krystyna Rublewska, Dorota Dziamska
2010
Piotr Traczyk
2011
Roman Bera, Jadwiga Piotrowska, Margaretha Olsson, Jacek Jurkowski, Stanisława Wojtacka, Renata Dzikowska, ks. Janusz Kilian
2012
Jacek Gola
2014
Aleksander Kowalski, Justyna i Mariusz Kwaśniakowie
2015
Danuta Hilińska, Justyna Litwin
2016
ks. dr Ireneusz St. Bruski, Monika Gębik-Czajkowska, Mariusz Kaczor, Jerzy Śnieg