Człowiek na Szóstkę

Dotychczasowi laureaci Człowieka na szóstkę

Szkolna  Kapituła  Braci  Nauczycielskiej przyznała zaszczytny
Tytuł  Człowieka na szóstkę n/w nauczycielom:

Rok 2014/2015
Wioletta Hillar
Dorota Żyła
Jolanta Szwanke
Iwona Leśkiewicz
Andrzej Bartnicki

Rok 2013/2014
Ewa Dubieniecka
Joanna Kierlin – Serocka
Mirosława Makul
Iwona Guzanowska
Maria Biedrzycka
Bożena Jarecka
Justyna i Mariusz Kwaśniak – honorowy

Rok 2012/2013
Jolanta Kichciak
Katarzyna Kostro

Rok 2011/2012
Nella Szyłejko
Barbara Michalik
Grażyna Młot
Ewa Juniewicz
Teresa Szymańska – honorowy
Halina Prusiecka – honorowy
Halina Kierlin – honorowy

Rok 2010/2011
Typowała i przyznawała Pani Dyrektor

Rok 2009/2010
Ewa Wiercińska
Aleksandra Gularowska
Barbara Smagacz
Marek Ansion
Marian Zardzewiały – honorowy
Janusz Cieślakowski – honorowy

Rok 2008/2009
Ewa Oleksiak
Marzena Strociak
Maria Botwicz
Krystyna Rublewska
Bogumiła Oramus – honorowy
Ks. Janusz Kilian – honorowy

Rok 2007/2008
Danuta Truchan
Magdalena Walenczewska
Ewa Żyła
Mirosława Herkt
Marianna Piekarz – honorowy
B. Z. Bogusławscy – honorowy

Rok 2006/2007
Lidia Nowacka
Mariola Pomierska
Stanisław Marecki
Marianna Kwiatkowska – honorowy