Skład Samorządu

Rok 2018/19
OPIEKUNKI SU
p. MARIA CZERWIŃSKA
p. ANETA KARATYSZ

Rada SU
Maja Krzeszowska 7b przewodnicząca
Szymon Żukowski 8c z –ca przewodniczącej
Maria Kuberska 6c sekretarz

Poczet Sztandarowy:
Wiktoria Gontarska 7a
Oliwia Bawelska 7a
Piotr Czachowski 7a

Vanessa Zbyszyńska 7c
Iza Żydek 7b
Jacek Urbanowicz 7b