Wydarzenia

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających
w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo,
Od 13 do 20 marca 2023 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kwidzyna.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej nabor.pcss.pl/kwidzyn

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

od 13 do 20 marca 2023 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie nabor.pcss.pl/kwidzyn i złożenie w szkole obwodowej wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub Wniosku (szkoła inna, niż obwodowa) wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 2 maja 2023 r. do godz. 10:00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór oświadczenia w zakładce Dokumenty).
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty
4 maja 2023 r. godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 6 do 30 czerwca 2023 r. – na wolne miejsca w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Informacje podstawowe
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
• 7-letnie realizujące obowiązek szkolny,
• 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Rekrutacja do klas I prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).
http://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa
Do szkoły obwodowej będą przyjmowane dzieci :
• zamieszkałe w obwodzie szkoły,
• uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualny wykaz obwodów szkół podstawowych znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to należy wypełnić tylko Zgłoszenie.
Wypełnione i podpisane Zgłoszenie należy dostarczyć do szkoły obwodowej.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić Wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od bardziej preferowanej (pierwsze miejsce to szkoła pierwszego wyboru) do mniej preferowanej (drugie miejsce to szkoła drugiego wyboru).
Wypełniony i podpisany Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie (uchwała nr XXXVIII/257/18) z dnia 25 stycznia 2018 roku).

Kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie:

1 Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 1)
2>

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata 2 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
3 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 2)
4 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 3)
5 W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
6 W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki) 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 4)
7 Kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 5)

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązanisą dołączyć do Wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego Nabór

Jak wypełnić wniosek ?

 1. Udajemy się na stronę nabor.pcss.pl/kwidzyn
 2. Z listy dostępnych naborów wybieramy Szkoła Podstawowa.
 3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie.
 4. Następnie wypełniamy formularz uzupełniając wszystkie obowiązkowe pola. Na pierwszej stronie są to m. in. dane osobowe. Na drugiej stronie określamy, czy chcemy wypełnić tylko zgłoszenie do szkoły obwodowej (nie wskazujemy wtedy innych SP), czy też wniosek do maksymalnie dwóch innych szkół. Z rozwijanej listy wybieramy szkołę obwodową.
 5. Jeśli wybraliśmy wniosek w zakładce „Preferencje” możemy wybrać maksymalnie 2 szkoły. Ich kolejność ma znaczenie podczas rekrutacji – na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, na której najbardziej nam zależy. Wyboru dokonujemy klikając na zielone ikonki z prawej strony nazwy szkół – po kliknięciu zmienia ona kolor na szary. Wybrana szkoła pokazuje się nad listą. Chcąc zmienić kolejność korzystamy z niebieskich strzałek, a chcąc usunąć wybrane placówki klikamy na czerwony krzyżyk.
 6. Na kolejnej stronie zaznaczamy odpowiedzi dotyczące kryteriów.
 7. W następnym kroku na zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
 8. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie.
 9. Dokument należy wydrukować, podpisać i dołączyć stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów przyjętych przez Radę Miejską w Kwidzynie.
 10. Podpisany wniosek wraz z załącznikami proszę dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 11. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma identyfikator i hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 12. UWAGA: Dopiero po złożeniu podania, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji. Wzory oświadczeń i wykaz obwodów stanowią załączniki do Informatora.

 alt=

Wojewódzki Konkurs z FIZYKI dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych województwa pomorskiego

Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia II – rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z FIZYKI dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023, który odbędzie się w dniu 9.01.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54.

SPOTKANIE RODZICÓW KLAS 1-WSZYCH
Szanowni Państwo.

Spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali 42 (sala gimnastyczna).

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Podręczniki: komplet podręczników dzieci otrzymają w szkole z początkiem roku szkolnego.

Podstawowe wyposażenie: piórnik, 3 zeszyty w trzy linie–kolorowe, 3 zeszyty w kratkę, patyczki do liczenia, liczydło, cymbałki, linijka ok. 20 cm, ołówki nie łamiące się, gumka do zmazywania, długopisy ze zmazywalnym wkładem, ryza papieru białego, obuwie zmienne.

Przybory do plastyki: podkładki do malowania, gruba teczka tekturowa z rączką (podpisana), wycinanki (kolorowy papier), plastelina, blok techniczny (białe kartki), blok rysunkowy i techniczny (kolorowe kartki), 3 kleje, nożyczki, farby plakatowe, farby akwarelowe, 3 pędzle różnej grubości, kubek, pastele mokre, kredki ołówkowe, kredki świecowe.

Wychowanie fizyczne: worek na strój gimnastyczny (podpisany), biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, białe skarpetki, obuwie sportowe z białą podeszwą.

Małymi krokami zbliżają się wakacje.

Dla naszych dzieci to okres wypoczynku, beztroski, pierwszych miłości, zawierania nowych znajomości, także internetowych, itp. Zdarza się, że czasem nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Myślą, że nic złego ich nie spotka. Jako rodzice bądźmy czujni na nowe znajomości naszych dzieci, na treści których szukają oraz zamieszczają w Internecie. Obejrzyjmy filmiki, które oglądają na YouTube, rozmawiajmy czy nie są ofiarą hejtu, itp. Jeśli zaobserwujecie Państwo u swoich dzieci obniżony nastrój, zmianę dotychczasowego zachowania, coś was zaniepokoi, nie lekceważcie tych sygnałów. Nie bądźcie sami z problemem! Nie czekajcie! Skorzystajcie z KWIDZYŃSKIEGO TELEFONU ZAUFANIA – 88 77 82 500

Psycholog Ewa Rubaj- Biskupska

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy,

Po roku nauki i pracy nadszedł czas zasłużonego wakacyjnego odpoczynku. Niech będzie on czasem radości i beztroski bez względu na pogodę. Cieszcie się każdym wschodem i zachodem słońca, kropelką deszczu, tęczą na niebie i piękną przyrodą. Podziwiajcie uroki Polski, a jak będzie to możliwe – innych części świata. Odpoczywajcie bezpiecznie nad wodami, w górach i leśnych zakątkach. Wracajcie pełni pozytywnych wrażeń, z humorem, wypoczęci i pełni sił na kolejny rok szkolny. Udanych i niezapomnianych wakacji 🙂

Lidia Nowacka

JAK SPĘDZIĆ BEZPIECZNIE WAKACJE – PORADY (zaczerpnięte ze stron internetowych – porady Policji)

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z porad Policji:
-zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania;
– samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego; wykształćcie w nim zdrowy styl życia – wolny od nałogów;
– sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne; nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.);
– zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników;
– zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu;
dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;
– nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc;
– nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem;
– zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu;
– dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, kolegów – co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon);
– sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku).
Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć czy zarazić wścieklizną. Uczcie dziecko, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie ucieka przed nami, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem zachowajcie spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w oczy, nie wykonujcie szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch. Poza naszymi małymi pociechami zagrożenia czyhają również na młodzież starszą i dorosłych. Chcąc więc zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie Państwo również o siebie.
WYCHODZĄC Z DOMU
– dokładnie zamykajcie drzwi i okna;
– informujcie pozostałych domowników czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie;
– jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe unikając bezludnych skrótów; ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości – nie każdy może mieć dobre intencje;
– unikajcie jeżdżenia autostopem; nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;
– rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu.
PODCZAS POBYTU NAD WODĄ
– pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej;
zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjantów;
– bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
– nie wrzucajcie przedmiotów do wody;
– nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
– jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem;
– nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu;
– korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;
– nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się;
– korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu.
Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu.
BĘDĄC W GÓRACH
– podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić;
– słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
– wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót;
– przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki;
w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi;
– jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek GOPR;
– zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu;
– nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania ,a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie. W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z powietrza) – nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię.

PROGRAM JUBILEUSZOWY

Czwartek, 9 czerwca 2022 r. godz. 12.00 -16.00

Kinoteatr w Kwidzynie

12.00 – Inauguracja
12.10 – Oficjalne rozpoczęcie uroczystości
12.25 – Wystąpienie dyrektora
12.55 – Wręczenie statuetek i nagród
13.05 – Głos zaproszonych gości i zakończenie części oficjalnej
13.20 – Część artystyczna
15.30 – Zakończenie, poczęstunek

W szkole:

– Izba Patrona – do zwiedzania przez gości
– stare fotografie i kroniki
– gablota jubileuszowa – sukcesy minionego 10-lecia
– wystawa pucharów
– filmiki o szkole – na telebimach w budynku
– filmik „Szóstka w pigułce” – na telebimie zewnętrznym

Piątek, 10 czerwca 2022 r. godz.8.00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

Klasy 1-4

8.00 – Msza święta w intencji szkoły, okolicznościowa homilia, udział pocztu sztandarowego
Powrót do szkoły z nauczycielami
9.00 – Spotkania z wychowawcami w klasach (po powrocie z kościoła)
9.30 – złożenie wiązanki kwiatów pod popiersiem Patrona,
9.35 – jubileuszowy koncert
– taniec integracyjny na dziedzińcu szkoły
– wręczenie nagród za jubileuszowe konkursy
10.30 – wspólne malowanie jubileuszowych koszulek
– film o dr Gębiku
– inne atrakcje
11.15 – prezentacja koszulek na dziedzińcu – wspólne zdjęcie
11.30 – obiad (dla uczniów zapisanych)
Powrót dzieci do domu.
Świetlica czynna dla uczniów, którzy nie mają opieki w domu – wg ustalonego planu.

Klasy 5-8

8.00 – Msza święta w intencji szkoły, okolicznościowa homilia, udział pocztu sztandarowego
Powrót do szkoły z nauczycielami
9.00 – Spotkania z wychowawcami w klasach (po powrocie z kościoła)
– zwiedzanie wystaw i Izby Patrona
– film o dr Gębiku
– wspólne malowanie jubileuszowych koszulek
10.00 – złożenie wiązanki kwiatów pod popiersiem dr. Gębika,
– jubileuszowy koncert, a w nim:
– polonez
– wręczenie nagród za jubileuszowe konkursy
11.15 – prezentacja koszulek na dziedzińcu – wspólne zdjęcie
11.30 – tańce integracyjne na dziedzińcu szkoły
12.30 – obiad (dla uczniów zapisanych)
Powrót dzieci do domu.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

DROGIE DZIECI

Dziś Wasze święto. Niech każdego dnia spotyka Was coś zaskakującego, coś, co sprawi Wam nie tylko radość, ale wprawi Was w prawdziwy zachwyt, a może nawet w zadumę nad dostrzeżonym pięknem ?

I nie muszą to być wielkie sprawy, bo często do szczęścia wystarczą małe, powszednie rzeczy lub wydarzenia…

Można się zwyczajnie rozczulić widząc rozkwitający pączek na gałązce usychającego krzewu lub pochylić nad wdzięcznym tańcem motyla. Można z zachwytem wsłuchać się w słowicze trele lub śmiać się z nieznaczących treli moreli.

Dorośli, którzy też kiedyś byli dziećmi, serdecznie Wam życzą małych, codziennych, radosnych odkryć.

Pamiętajcie, że życie w zgodzie z samym sobą i z własnym systemem wartości to ogromne szczęście, zaś nauka bycia zadowolonym z tego, kim się jest, należy do dorosłych.

Kochamy Was!

Drodzy Uczniowie Klas Ósmych,
Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi Waszą wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole.
Niech lata nauki zaowocują wynikami, które spełnią Wasze oczekiwania i pozwolą kontynuować naukę w wybranej szkole, a tym samym rozwijać pasje i umiejętności.

Życzymy silnego poczucia własnej wartości, roztropności i skupienia podczas egzaminów.
Niech przez najbliższe dni towarzyszy Wam wiara we własne siły i wiedzę.
Wierzymy w Was!
Połamania długopisów!
Powodzenia!

Rodzicom Ósmoklasistów życzymy wiele spokoju i satysfakcji 🙂

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2022/2023 naukę w I klasie szkoły podstawowej.

 Szanowni Państwo,

Od 14 do 18 marca 2022 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kwidzyna.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej nabor.pcss.pl/kwidzyn

 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

od 14 do 18 marca 2022 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie nabor.pcss.pl/kwidzyn i złożenie w szkole obwodowej wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub Wniosku (szkoła inna, niż obwodowa) wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

22 kwietnia 2022 r. godz. 14:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 2 maja 2022 r. do godz. 10:00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór oświadczenia w zakładce Dokumenty). https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty

5 maja 2022 r. godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 do 30 czerwca 2022 r. – na wolne miejsca w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Informacje podstawowe

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinięporadni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).
http://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa

Do szkoły obwodowej będą przyjmowane dzieci :

 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualny wykaz obwodów szkół podstawowych znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to należy wypełnić tylko Zgłoszenie.

Wypełnione i podpisane Zgłoszenie należy dostarczyć do szkoły obwodowej.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić Wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od bardziej preferowanej (pierwsze miejsce to szkoła pierwszego wyboru) do mniej preferowanej (drugie miejsce to szkoła drugiego wyboru).

Wypełniony i podpisany Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie (uchwała nr XXXVIII/257/18) z dnia 25 stycznia 2018 roku).

Kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie:

1 Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 1)
2>

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata 2 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
3 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 2)
4 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 3)
5 W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
6 W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki) 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 4)
7 Kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 5)

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

2 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 1)

2

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426)

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2 pkt

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego  (oświadczenie nr 2)

4.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2 pkt

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 3)

5.

W szkole uczy się rodzeństwo kandydata

3 pkt

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

6.

W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej Opieki

1 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 4)

7.

Kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna

1 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 5)

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do Wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego Nabór

Jak wypełnić wniosek ?

 1. Udajemy się na stronę nabor.pcss.pl/kwidzyn
 2. Z listy dostępnych naborów wybieramy Szkoła Podstawowa.
 3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie.
 4. Następnie wypełniamy formularz uzupełniając wszystkie obowiązkowe pola. Na pierwszej stronie są to m. in. dane osobowe. Na drugiej stronie określamy, czy chcemy wypełnić tylko zgłoszenie do szkoły obwodowej (nie wskazujemy wtedy innych SP), czy też wniosek do maksymalnie dwóch innych szkół. Z rozwijanej listy wybieramy szkołę obwodową.
 1. Jeśli wybraliśmy wniosek w zakładce „Preferencje” możemy wybrać maksymalnie 2 szkoły. Ich kolejność ma znaczenie podczas rekrutacji – na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, na której najbardziej nam zależy. Wyboru dokonujemy klikając na zielone ikonki z prawej strony nazwy szkół – po kliknięciu zmienia ona kolor na szary. Wybrana szkoła pokazuje się nad listą. Chcąc zmienić kolejność korzystamy z niebieskich strzałek, a chcąc usunąć wybrane placówki klikamy na czerwony krzyżyk.
 2. Na kolejnej stronie zaznaczamy odpowiedzi dotyczące kryteriów.
 3. W następnym kroku na zakładce Zakończ klikamy na przycisk
 4. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie.
 5. Dokument należy wydrukować, podpisać i dołączyć stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów przyjętych przez Radę Miejską w Kwidzynie.
 6. Podpisany wniosek wraz z załącznikami proszę dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 7. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma identyfikator i hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 8. UWAGA: Dopiero po złożeniu podania, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Wzory oświadczeń i wykaz obwodów stanowią załączniki do Informatora

W roku 2022/2023 prowadzimy nabór uczniów do klas pierwszych w następujących oddziałach:
– 3 oddziały ogólne – do 25 uczniów w każdej klasie,
– 1 oddział integracyjny – do 20 uczniów w klasie, w tym od 2 do 5 dzieci z orzeczeniem do klasy integracyjnej.

Na każdym poziomie edukacyjnym funkcjonują klasy integracyjne, w których zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga wspomagającego. Każdy uczeń s orzeczeniem otrzymuje odpowiednie wsparcie. Zapewniamy pomoc pedagogiczną i terapeutyczną dla uczniów, u których stwierdzono defekty ruchu, słuchu, wzroku, zaburzeń mowy, zatrudniając specjalistów wspomagających proces kształcenia i wychowania w zakresie: socjoterapii, logoterapii, pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej, rewalidacji, psychoterapii, neurologopedii, kinezyterapeutę, oligofrenopedagogów.

Nauczane języki obce:
– obowiązkowy w klasach I-VIII: język angielski,
– do wyboru w klasie VII i kontynuacja w klasie VIII: język niemiecki lub język hiszpański (native speaker),
– nieobowiązkowy (w formie koła) dla uczniów z klas I-VIII: język włoski.
Organizujemy także zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców.

Szkoła zapewnia odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki:
• oddzielny budynek do nauki dla pierwszoklasistów,
• dwa oddzielne dziedzińce (dla młodszych i starszych uczniów),
• 38 pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, w tym:
– gabinety przedmiotowe, tj. fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, przyrodniczy,
– klasopracownie: komputerowe, językowe, matematyczne, zajęć technicznych,
– sala gimnastyczna,
• gabinety specjalistyczne: pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej, ogólnomedyczny, kinezyterapii (sala doświadczania świata).
• plac zabaw, boisko do koszykówki, bieżnia i skocznia, miejsce do rekreacji,
• świetlicę, stołówkę,
• Izbę Patrona i Historii Szkoły,
• bibliotekę z centrum informatycznym,
• dostępną halę sportową,
Atutem szkoły jest bliskość pływalni miejskich i kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim.

Pierwszoklasiści mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych wspierających ich rozwój:
1. Edukacja przez szachy – nauka gry w szachy
Zalety: rozwija twórcze myślenie, poprawia pamięć, umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolności matematyczne i logicznego myślenia.
2. Planszówki – dydaktyczne rozrywki
Zalety: edukują, integrują, dają mnóstwo dobrej zabawy, wzmacniają pamięć, uczą planowania, przewidywania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.
3. Gry i zabawy językowe (w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim).
Zalety: uczą, bawią, integrują, ułatwiają dalszą naukę języków, pożyteczne spędzanie czasu.
4. Nauka i zabawa z kodowaniem i programowaniem
Od najmłodszych lat uczymy programowania, korzystając między innymi z ozobotów (edukacyjnych robotów dla dzieci). Zalety: rozwój logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych kubków.
5. Czarodziejski flażolecik
Zalety: możliwość rozwijania muzycznych zdolności dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wiele radości z muzykowania na prawdziwym instrumencie, umiejętność koncentracji, a poprzez integrację dźwięku i rytmu – rozwijana jest sprawność artykulacji, intonacji, umiejętność czytania.
6. Śpiewający Teatr
Zalety: wzbogaca się osobowość dziecka poprzez nowe doświadczenia wokalno- aktorskie, rozwój emocjonalny i społeczny, doskonalą się procesy poznawcze, zmysły i motoryka. To okazja do doświadczania radości z tworzenia oraz z efektów tej pracy, możliwość prezentacji swoich umiejętności.
7. Przez sport do zdrowia – Gry i zabawy animacyjno- ruchowe.
Zalety: umiejętność współdziałania w grupie i na jej rzecz, pobudzanie kreatywności i pomysłowości, wzbogacanie wyobraźni, odkrywanie swoich pasji oraz rozładowanie stresu.

SPORT
Od klasy IV prowadzimy nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego: piłka nożna chłopców oraz siatkówka dziewcząt.
Dążymy do utrzymania jakości i poziomu nauczania. Młodzi sportowcy uzyskują wysokie wyniki w wiodących dotychczas dyscyplinach. Od kilkunastu lat w generalnej klasyfikacji wojewódzkich igrzysk byli laureatami 1-2 i 3 miejsca na ponad 400 szkół, plasując się w ścisłej czołówce najlepszych szkół podstawowych województwa pomorskiego.
Uczniowie zdobyli dwukrotne mistrzostwo województwa w koszykówce, mistrzostwo województwa w siatkówce oraz sztafetowych biegach przełajowych, złote medale w pływaniu. Klasy sportowe zdobywały tytuły Mistrzów Polski w koszykówce chłopców i siatkówce dziewcząt. W 2020 r. wywalczono mistrzostwo województwa w szachach. Indywidualnie w 2019 r. uczeń klasy VIII zdobył tytuł Mistrza Polski w biegach przełajowych na 2000 m.

Popularyzujemy sport poprzez programy: Lekkoatletyka dla Każdego, Mały Mistrz, Siatkarskie Ośrodki Sportowe, Akademię Siatkówki i koszykówki, Koszykarskie Ośrodki Sportowe. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe w formie SKS – piłka nożna, siatkówka oraz pływanie, lekkoatletyka i koszykówka.

Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Realizujemy program OSE i Zdolni z Pomorza. Stosujemy nowoczesne techniki komputerowe, sprawdzone platformy edukacyjne do nauczania stacjonarnego i zdalnego
Wszystkie sale lekcyjne zaopatrzone są w sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, światłowodowy Internet. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – monitorów interaktywnych, wielofunkcyjnych tablic interaktywnych oraz Knoockera – magicznej ściany i podłogi, a zarazem systemu interaktywnej rozrywki grupowej, łączącego aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością.
Na wysokim poziomie realizowane są zajęcia informatyczne. Nasi uczniowie biorą udział w projektach:
– LIGA algorytmiczna, w ramach projektu CMI , w zespole TARAMARL4A, w kategorii Skrzaty, przeznaczona do ogólnopolskiej rywalizacji zespołów uczniów szkół podstawowych, z klas IV – VIII, którzy programują w języku Scratch.
– Liga Zadaniowa w projekcie „Zdolni z Pomorza” (w roku 2020/2021 – 2 laureatów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej z Informatyki dla uczniów kl. 7-8).

Oferowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów na rok szkolny 2022/2023
Koła przedmiotowe, zajęcia rozwijające, koła zainteresowań:
1. językowe i czytelnicze:
język polski,
język angielski,
język niemiecki,
język hiszpański,
język włoski,
czytelnicze;
2. nauki przyrodnicze i ścisłe:
matematyczne,
informatyczne,
chemiczne,
fizyczne,
biologiczne,
geograficzne;
3. artystyczne i techniczne:
teatralne,
plastyczne,
muzyczne,
flażoletowe,
chór,
kulinarne,
krawieckie,
majsterkowicza.

Posiadamy bogate kalendarium imprez szkolnych, lokalnych. Organizujemy imprezy o zasięgu ponadlokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, kongresy dla pedagogów (VIII Kongres – VI 2022), szkolenia dla rodziców, konferencje uczniowskie (III konferencja – V 2022), warsztaty kulturowo- językowe dla uczniów. Organizujemy wycieczki, pobyty w Zielonej Szkole, pikniki integracyjne, zabawy, np. Dni Integracji na 4 Pory Roku.
Od 11 lat szkoła należy Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku 2017 otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Od 12 lat szkoła uczestniczy w miejskim programie profilaktyczno- wychowawczym „Dobry Wybór”, 11-krotnie uzyskując tytuł laureata konkursu, w tym aż 7-krotnie zdobywając pierwsze miejsca i dwukrotnie drugie i trzecie.

Osiągnięcia
Prezentujemy wysoki poziom nauczania. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym (wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym).
Sukcesy uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim w ostatnich 5 latach (2016-2021) to: 8 laureatów (przedmioty: fizyka, informatyka, j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, religia) i aż 34 finalistów (przedmioty: fizyka, informatyka, j. polski, matematyka, j. angielski, chemia, geografia, biologia, religia) – łącznie 42 osiągnięcia. Uczniowie uzyskują także bardzo dobre wyniki w skali kraju, województwa, powiatu i miasta z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego. Poziom nauczania potwierdzały noty: 8- 7- 6- stanin.

Za szkolne osiągnięcia po pierwszym etapie kl. I-III i postawę uczniowską godną naśladowania nagradzamy uczniów Odznaką Dominika.
Na koniec edukacji w SP6 uczeń może otrzymać odznakę: Srebrna Tarcza, tytuł: Uczeń na Szóstkę (w każdej szkolnej dziedzinie) oraz najwyższe szkolne wyróżnienie: Medal Gębika (Patrona Szkoły).

Kontakty zagraniczne
Uczestniczyliśmy w projektach :
1. AIESEC POLSKA – warsztaty międzykulturowe z udziałem wolontariuszy z odległych zakątków świata – Brazylia , Indie, Indonezja, Kanada, Azerbejdżan, Chiny , Singapur (prowadzone były dwutygodniowe zajęcia integracyjne dla naszych uczniów) .
2. Euroweek – Szkoła Liderów – tygodniowe obozy językowe z udziałem studentów z całego świata.
3. Program Drog Kampen – współpraca ze szkołą w Olofstrom (Szwecja)
4. Współpraca z polską Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Houston oraz Katolicką Szkołą Podstawową St. Raphael’s w Londynie

Historia
3 września 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność. W roku 2021/2022 obchodzimy jubileusz 60 – lecia powstania szkoły.
Więcej na stronie https://sp6kwidzyn.pl i https://sp6.kwidzyn.pl w zakładce o szkole

Dodatkowe cechy
Zajęcia komputerowe
Realizacja programu „Bezpieczna Przystań” – język polski dla obcokrajowców

Filmiki o szkole:

https://drive.google.com/file/d/1c9ws5b0tCiIMtapd1PzxM3kDwcVSV7Td/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4UkSGfzL5wc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/11eorG7FnYeziPJSBYMwkLPxc971a23XH/view?usp=drive_web

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie
Święta Bożego Narodzenia to jedyny taki czas w roku, niezwykle rodzinny i promieniejący szczególnym blaskiem. I chociaż wypada w zimny grudzień, ma niezwykłą moc.
Podczas wigilijnej wieczerzy dzielimy się miłością i pokojem. Składamy sobie życzenia zdrowia i szczęścia, z nadzieją na lepszy rok. Gdy przekazujemy radość, ciepłe słowa, wdzięczne gesty, zacieśniają się rodzinne więzy, umacniają przyjaźnie i dobrosąsiedzkie relacje.
Przy wigilijnym stole i w naszych sercach ważne miejsce zajmuje pamięć o tych, których już z nami nie ma. Pozostała rana w sercu, smutek, nostalgia i zaduma na temat życia i jego przemijania.
Bądźmy dla siebie życzliwi, bez względu na różnice, okoliczności czy nastroje. Każdy moment jest odpowiedni, by okazać drugiemu człowiekowi szacunek, miłość i troskę.
Życzę wszystkim mocy miłości, która czyni życie piękniejszym. Ona rozpoczyna się od Rodziny.
Niech nadchodzący czas odsuwa troski dnia codziennego, inspiruje do wspólnych działań w rodzinie, będzie natchnieniem i wytchnieniem.
Życzę wszystkim radosnych, błogosławionych Świąt, pomyślności oraz spełnienia wielu marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2022 Lidia Nowacka

Rozporządzenie MEN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie klas I – VIII realizują naukę w trybie zdalnym.
Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji, z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Termin zimowej przerwy świątecznej to okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.
Po świętach – 3-5 i 7 stycznia także nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.
Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się na terenie szkoły, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Więcej informacji znajduje się w linku poniżej.
 

Dyktando

Szanowni Państwo,

Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej!
Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody, a dla najlepszego Nauczyciela serwis www.dyktanda.pl przygotował nagrodę główną – do wyboru tablet (Samsung 10 cali) lub projektor (Overmax Multipic 5.1)
Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej rozgrywane będzie w dwóch kategoriach:
dla Uczniów o godzinie 19:00 (14.10.2021r.)
dla Nauczycieli o godzinie 20:00 (14.10.2021r.)
Udział w dyktandzie jest bezpłatny! Pod uwagę brana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi oraz tempo rozwiązywania (im szybciej, tym lepiej).
Aby wziąć udział w Dyktandzie na Święto Edukacji Narodowej wystarczy zalogować lub zarejestrować się na portalu Dyktanda.pl, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” na poniższej stronie:
https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej
Dyktanda konkursowe udostępnione zostanie do rozwiązywania o wskazanych godzinach (tj. o 19:00 dla uczniów i o 20:00 dla nauczycieli).
Serdecznie prosimy o udostępnienie powyższej informacji wraz z linkiem do strony konkursu na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiadomość ta będzie mogła dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Z góry serdecznie dziękujemy!
Z wyrazami szacunku,
Zespół Dyktanda.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało miejsce na dziedzińcu szkoły dnia
1 września 2021 o godz. 9.00.

Msza święta z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022
odbędzie się tego samego dnia w Parafii św. Wojciecha

o godz. 8.00.
Zważywszy na możliwość wystąpienia opadów, prosimy o wyposażenie dzieci w peleryny/płaszcze przeciwdeszczowe.

 

Wyprawka

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY ROK SZK. 2021/2022
DLA KL. 1 B i 1 C (dla kl. 1 A informację przekaże wychowawca)
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane przez MEN zostaną przekazane dzieciom na początku września 2021 r.
Zakupić należy:
1. Piórnik:
· 2 grube ołówki miękkie (B)
· ołówek gruby nr 2 lub HB
· gumka
· temperówka najlepiej z pojemniczkiem
· kredki ołówkowe grube
· linijka 15-20 cm (z zaznaczonym 0)
· nożyczki
· klej w sztyfcie.
2. Zeszyty:
· zeszyty w KOLOROWE linie
· zeszyt w kratkę 16 kartkowy
· zeszyt do korespondencji (16 kartkowy).
3. Artykuły papiernicze: (spakowane do podpisanej teczki)
· 1 ryza papieru ksero
· blok techniczny (białe kartki)
· blok techniczny z kolorowymi kartkami
· papier kolorowy A4
· plastelina
· farby plakatowe
· pędzle (gruby i cienki)
· kredki pastele
· blok rysunkowy A3
. koła do origami.
4. Wychowanie fizyczne:
· biała bluzeczka z krótkim rękawkiem (trykot)
· czarne lub granatowe spodenki gimnastyczne lub spodnie dresowe
· obuwie sportowe (z jasną podeszwą!).

Wszystkie podręczniki, zeszyty, przybory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.