Wydarzenia

Mural

Już niedługo będziemy świętować diamentowy jubileusz naszej szkoły w wyjątkowy sposób. Stworzymy mural!
Piękny, kolorowy mural powstanie na jednej ze ścian szkoły.
Aby zrealizować nasze marzenie, musimy między innymi: przygotować ścianę, zamówić projekt muralu, zlecić jego wykonanie.
Wesprzyj nas!
Wejdź na stronę: https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/mural-na-jubileusz-kwidzynskiej-szostki lub wpisz w przeglądarce:
„Mural na jubileusz kwidzyńskiej Szóstki”.
Możesz także przekazać wpłatę na portalu zrzutka.pl
Sprawdź, czy w Twoim domu są niepotrzebne przedmioty i sprzedaj je na Allegro Lokalnie. Jeżeli przeznaczysz 100% ceny na naszą zbiórkę, nie zapłacisz prowizji!

 
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim bólem informujemy, że uroczystości pogrzebowe ŚP. Pani Ewy Zbieć – nieodżałowanej Nauczycielki naszej szkoły, odbędą się w piątek, 9 kwietnia 2021 r. o godz.13:30 – Różaniec
i o godz. 14:00 – Msza Św. w Parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.
Po Mszy św. ok. godz. 15:00 – ostatnie pożegnanie na cmentarzu.
Prosimy o modlitwę w dniu 7 kwietnia (środa) o godz.12:00. W tym czasie odbędzie się kremacja.

Kwiecień jest czasem żałoby w SP6.
 
 

Dni otwarte w II LO Kwidzyn

informujemy , że w dniach 12.04 – 15.04.2021 odbędą się Wirtualne Dni Otwarte w “Nowym”. [1] Do udziału w spotkaniach zapraszamy zarówno uczniów jak i rodziców. Spotkania będą odbywały się w trybie on-line po kliknięciu w łącze uczeń wejdzie na spotkanie w trakcie którego opowiemy o ofercie edukacyjnej oraz odpowiemy na pytania. Prosimy o przekazanie informacji Państwa uczniom oraz rodzicom.
poniżej linki do Wirtualnych Dni Otwartych.
Harmonogram dni otwartych
12.04 (poniedziałek) godzina 16.00 przedstawimy klasę matematyczno– ekonomiczną, [2]
13.04 (wtorek) godzina 16:00 przedstawimy klasę biologiczno- chemiczną [3],
14.04 (środa) godzina 16:00 przedstawimy klasę humanistyczno- lingwistyczną, [4]
15.04 (czwartek) godzina 16:00 przedstawimy klasy sportową oraz mundurową. [5]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Spotkania odbywają się w aplikacji Teams ale nie jest konieczna jej instalacja. Sugerujemy aby osoby dołączające do spotkań korzystały z przeglądarki Google Chrome.

Wojciech Kapica
Wicerektor ZSO nr 2

[1] https://2lo-kwidzyn.pl/331-rekrutacja-zso21-dopen
[2] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBkODllNTYtODg2Ni00M2UyLThkNTctN2U4OTM0MGVkNjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc8d3cd2-ddb8-48f5-bfed-b79a7e6f9434%22%2c%22Oid%22%3a%229ff8d4f5-d213-47dc-a597-e3026171f1d8%22%7d
[3] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJmZDY2N2QtMTFjYS00MWJiLWFmMjktOWU5ZmMzMmJiNzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc8d3cd2-ddb8-48f5-bfed-b79a7e6f9434%22%2c%22Oid%22%3a%229ff8d4f5-d213-47dc-a597-e3026171f1d8%22%7d
[4] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0ODQ1MWUtOTEwMC00NmUzLTgxNDctZTEzNTIxYjVjNTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc8d3cd2-ddb8-48f5-bfed-b79a7e6f9434%22%2c%22Oid%22%3a%229ff8d4f5-d213-47dc-a597-e3026171f1d8%22%7d
[5] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmOTRjZjQtZmZhNC00OGEzLWE2OTAtN2QxYWQ5ODhhMTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc8d3cd2-ddb8-48f5-bfed-b79a7e6f9434%22%2c%22Oid%22%3a%229ff8d4f5-d213-47dc-a597-e3026171f1d8%22%7d