Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia realizowane w szkole w ramach rewalidacji prowadzący dzień godzina lekcyjna sala
logoterapia Kłos Alina poniedziałek 3-4 lekcja 135
terapia pedagogiczna Kłos Alina poniedziałek 5 lekcja 135
terapia pedagogiczna Wiercińska Ewa poniedziałek 0, 7 lekcja 112
terapia pedagogiczna Biedrzycka Maria poniedziałek 8 lekcja 33
terapia pedagogiczna Grzędzicka Małgorzata/ zamiana Elżbieta Kolata poniedziałek 7 lekcja 14
terapia pedagogiczna Gularowska Aleksandra poniedziałek 7-8 lekcja 136
kinezyterapia grupowa Kostro Katarzyna poniedziałek 0 lekcja 023
terapia pedagogiczna Kolata Elżbieta poniedziałek 5 lekcja 32
terapia pedagogiczna Żyła Ewa poniedziałek 6 lekcja 51
terapia pedagogiczna Stociak Marzena poniedziałek 5-6 lekcja 132, 136
Zajęcia socjoterapeutyczne Rubaj-Biskupska Ewa poniedziałek 3, 5 lekcja 115
terapia pedagogiczna Gąsior Anna poniedziałek 6 lekcja 22
terapia pedagogiczna Kopczyńska-Szwanke Jolanta poniedziałek 6 lekcja 52
terapia pedagogiczna Karatysz Aneta poniedziałek 7 lekcja 31
terapia pedagogiczna  Grzędzicka Małgorzata wtorek 1, 6 lekcja 30, 52
kinezyterapia Kostro Katarzyna wtorek 7 lekcja 023
terapia pedagogiczna Żyła Ewa wtorek 6 lekcja 51
logoterapia Klos Alina wtorek 3-4-5 lekcja 135
terapia pedagogiczna Klos Alina wtorek 1, 6 lekcja 135
socjoterapia Rubaj-Biskupska Ewa wtorek 5 lekcja 115
 terapia pedagogiczna Rubaj-Biskupska Ewa wtorek 7 lekcja 115
terapia pedagogiczna Kopczyńska-Szwanke Jolanta wtorek 5 lekcja 133
terapia pedagogiczna Preibisz Renata wtorek 3 lekcja 7
terapia pedagogiczna Żyła Dorota wtorek 6 lekcja 121
 terapia pedagogiczna Gąsior Anna wtorek 7 lekcja 22
terapia pedagogiczna Dąbrowska Daria wtorek 6- 7 lekcja 16, 33
terapia pedagogiczna Dobrosielska Grażyna wtorek 3, 6 lekcja 24
terapia pedagogiczna Dubieniecka Ewa wtorek 7 lekcja 51
terapia pedagogiczna Stociak Marzena środa 6 lekcja 136
logoterapia Kłos Alina środa 4, 5, 7 lekcja 135
terapia wrażliwości słuchowej Kłos Alina środa 8 lekcja 135
terapia pedagogiczna Kłos Alina środa 6 lekcja 135
terapia pedagogiczna Kopczyńska-Szwanke Jolanta środa 6 lekcja 52
terapia pedagogiczna Grzędzicka Małgorzata środa 6 lekcja 50
terapia pedagogiczna Żyła Dorota środa 6 lekcja 101
terapia pedagogiczna Gąsior Anna środa 4, 6 lekcja 011, 22
terapia pedagogiczna Biedrzycka Maria środa 3 lekcja 33
terapia pedagogiczna Michalik Barbara środa 6 lekcja 50
terapia pedagogiczna  Dobrosielska Grażyna środa 0 lekcja 24
terapia pedagogiczna  Dobrosielska Grażyna czwartek 2 lelcja 24a
terapia mowy Kłos Alina czwartek 1 lekcja 135
logoterapia Kłos Alina czwartek 3, 5, 6, 7 lekcja 135
logoterapia grupowa Kłos Alina czwartek 2 lekcja 135
terapia pedagogiczna Stociak Marzena czwartek 6 lekcja 133
terapia pedagogiczna Kopczyńska-Szwanke Jolanta czwartek 5 lekcja 52
kinezyterapia – grupa Kostro Katarzyna czwartek 1 lekcja 023
terapia pedagogiczna – grupa Wiercińska Ewa czwartek 5 lekcja 112
terapia pedagogiczna Gąsior Anna czwartek 1 lekcja 22
terapia pedagogiczna Gularowska Aleksandra czwartek 6, 7 lekcja 136
terapia pedagogiczna Dubieniecka Ewa czwartek 6 lekcja 51
terapia pedagogiczna Kolata Elżbieta/ zamiana E.Dubieniecka czwartek 7 lekcja 51
terapia mowy Kłos Alina piątek 4 lekcja 135
logoterapia Kłos Alina piątek 5, 6, 7 lekcja 135
socjoterapia Rubaj-Biskupska Ewa piątek 4 lekcja 115
Rehabilitacja ruchowa Kostro Katarzyna piątek 3 lekcja 023
terapia pedagogiczna Żyła Ewa piątek 7 lekcja 33
terapia pedagogiczna Dąbrowska Daria piątek 6 lekcja 16