Home » O szkole » Statut

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Statut

Pełna wersja Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. dra Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi znajduke się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zobacz

Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2018/2019

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030