Home » Rada Rodziców

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Archiwum

Rozwiń | Zwiń

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Rodziców

Przewodniczący Iwona Srożak VIb
z-ca przewodniczącego Szedler Magdalena VIe
sekretarz Rafał Cybulski IIId
skarbnik Szymańska Małgorzata IVf

PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD RODZICÓW

Baranowicz Anna I a
Radomska Anna Ib
Nowakowska Joanna Ic
Zarzycka – Janiszek Aleksandra Id
Rządca Anna IIa
Musielewicz Monika IIb
Radziszewska Justyna IIc
Winnicka Anna IIIa
Wawrzyn Małgorzata IIIb
Reguła- Lubińska Katarzyna IIIc
Klonowska Dorota IIIe
Cielątkowska Emilia IIIf
Topolewska Joanna IIIg
Heron Arkadiusz IIIh
Wyrzykowska Beata IVa
Kołatka Tomasz IVb
Świątkowska Ilona IVc
Kalinowski Robert IVd
Wejtko Renata IVe
Szymańska Małgorzata IVf
Zwierska Małgorzata Va
Czeszejko – Sochacka Agnieszka Vb
Judkowiak Marta Vc
Pokora Magdalena Vd
Szachmytowska Magdalena Ve
Nowak Agnieszka Vf
Baranowicz Anna VIa
Janiszewska Aneta VIc
Góralska Iwona VId
Szedler Magdalena VIe
Tomaszewska Ewa VII a
Stasiewicz Zofia VII b
Filipczak Aleksandra VII c
Widz Marek VII d

Ferie 2018 w Poradni PP

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Zobacz co u nas na Wejdź bez logowania.

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030