Rada Rodziców 2018/2019

rok szk. 2018/2019
Klasa Imię i nazwisko rodzica Funkcja
1a Ewelinie Zaręba
1b Emilia Laszczak
1c Fayose Marta
1d Walicka Dorota Sekretarz
2a Baranowska Anna
2b Sipa Katarzyna
2c Nowakowska Joanna Członek Zarządu
2d Gawrońska Anna
3a Rządca Anna
3b Bielewska Bogusława
3c Radziszewska Justyna
4a Lewkowicz Irena
4b Bińczak Agnieszka
4c Kwiatkowska Elżbieta
4d Dorota Klonowska
4e Małgorzata Filaber
4f Agnieszka Kruszyńska
5a Beata Wyrzykowska
5b Kołatka Tomasz Członek Zarządu
5c Katarzyna Wejnert
5d Katarzyna Wielgus
5e Katarzyna Sowińska
5f Małgorzata Szymańska Skarbnik
6a Barbara Wójcik
6b Anna Laszczka
6c Beata Dyksa
6d Wojciech Kleszewski
6e Magdalena Szachmytowska Członek Zarządu
6f Marta Kowańska
7a Czechowska Anna Członek Zarządu
7b Iwona Srożak Przewodnicząca Rady
7c Aneta Janiszewska
7d Iwona Góralska
7e Oliwia Wawrzyk
8a Marzena Janda
8b Zofia Baszczyńska
8c Agnieszka Jażdżewska
8d Marek Widz Zastępca przewodniczącej