Home » Terminarz roku szkolnego 2017/18

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Terminarz roku szkolnego 2017/18

Terminarz oceniania i klasyfikacji
I semestr (1 września 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.)
4 – 29 września – Miesiąc integracji dla klas 1 i 4 (ścisła współpraca zespołu nauczycieli, bez ocen niedostatecznych)
11 – 13 września w godz. 16.00 – 18.00 – wybory do rad klasowych, umowy klasowe wychowawców z rodzicami, zapoznanie uczniów i ich rodziców z WSO, PSO
Pedagogizacja dot. obowiązków dzieci i rodziców, motywacja do współpracy z nauczycielem. Pozytywna relacja: nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń.
13 września – zapoznanie uczniów i ich rodziców z WSO, PSO; Wybory do Rady Rodziców/Rady Szkoły
do 27 września - ewaluacja Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną
7 grudnia – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach semestralnych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie)
4 stycznia – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych

II semestr (od 23 stycznia 2018 r.)
23 stycznia – rada pedagogiczna klasyfikacyjna
25 stycznia – wywiadówki semestralne
10 maja – pisemne powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach końcoworocznych (nieklasyfikowanie, oceny niedostateczne, naganne i nieodpowiednie zachowanie, niepromowanie)
7 czerwca – powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych
14 czerwca - rada pedagogiczna klasyfikacyjna
19 czerwca – podsumowanie rokuTerminarz roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wych. 4 IX (pon.) godz.900 (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)


Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2017 r. (sobota)


1 XI (śr.) Wszystkich Świętych
11 XI (sob.) Święto Niepodległości


Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r. (sob.-niedz.) § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
25-26 XII (pon./wt.) Boże Narodzenie
1 I (pon.) Nowy Rok
6 I (sob.) Trzech Króli


Ferie zimowe – woj. pomorskie 29 stycznia – 11 lutego 2018 r. (pon.- niedz.) § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
1-2 IV (niedz./pon.) - Wielkanoc
30 IV (pon.) – dzień opiekuńczy (§5 ust.1.pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)


1 V (wt.) – Święto Pracy
2 V (śr.) Dzień Flagi – dzień opiekuńczy (§5 ust.1.pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
3 V (czw.) – 227. Rocznica Konstytucji
4 V (pt.) – dzień opiekuńczy (§5 ust.1.pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
31 V (cz.) - Boże Ciało


1 VI (pt.) – Dzień Dziecka, Święto Szkoły
Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych. 22 czerwca 2018 r. (pt.) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030