rewalidacja

Zajęcia specjalistyczne realizowane w szkole w ramach rewalidacji wynikającej z zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.