Home » Zasady płatności za uszkodzone podręczniki

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Zasady płatności za uszkodzone podręczniki

ZASADY PŁATNOŚCI ZA USZKODZONE, ZNISZCZONE LUB NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI
ZASADY PŁATNOŚCI ZA USZKODZONE, ZNISZCZONE LUB NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:
1. Podręcznika do kl. I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej należy wpłacić:
• 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
• 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podst.;
• 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podst.

W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik do klasy .… cz. ….”,
np. „Zwrot za podręcznik do kl. II cz. 3 matematyka”.
Zamiast podręcznika należy wówczas dostarczyć do wychowawcy dowód wpłaty.
2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
• do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
• do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej

należy wpłacić kwotę kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego (koszt zakupu konkretnego podręcznika jest dostępny w bibliotece szkolnej).

W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik do klasy .…, przedmiot, cz. ….”,
np. „Zwrot za podręcznik do kl. IV, matematyka cz.1”.
Zamiast podręcznika należy wówczas dostarczyć do wychowawcy dowód wpłaty.

Rachunek bankowy do wpłaty:
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Grunwaldzka 54, 82-500 Kwidzyn
numer rachunku: 45 8300 0009 0016 6400 2000 0010.

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Zobacz co u nas na Wejdź bez logowania.

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030