Home » Motto Szkoły

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Motto Szkoły

“Każdemu dziecku naprzeciw” – to motto najbardziej określa specyfikę naszej szkoły. Od 2000 roku jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie edukacyjnym – w klasach integracyjnych dzieci niepełnosprawne uczą się wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Taki stan rzeczy jest korzystny nie tylko dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie dzieci poprzez integrację przygotowują się w naszej szkole do funkcjonowania w życiu społecznym.
Współpraca wszystkich zespołów edukacyjnych i nauczycieli pozwoliła wypracować cele nauczania, wychowania i kształtowania osobowości naszych uczniów. Od klas pierwszych kładziemy nacisk na integrację, wyrównywanie braków, rozwijanie zainteresowań, wdrażanie do samodzielności

Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2018/2019

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030