Home » Godziny pracy » Pracowników szkoły

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Pracowników szkoły

Godziny pracy

Sekretariat szkoły
poniedziałek  – piątek  7.30 – 15.30
Dorota Bieżuńskasprawy administracyjne
Aleksandra Struziksprawy uczniowskie
Uczniowie sprawy szkolne załatwiają po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godzinach 11.30 – 11.45
Kl. IV-VI – w godzinach 12.30 – 12.45

Pisma, podania, korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub mailową: szostka@sp6.kwidzyn.pl .

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminu KPA. Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy sekretariatu. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie.
Forma załatwiania spraw: ustna, odręczna, pisemna (udzielenie odpowiedzi/ informacji, sporządzenie notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy).

Dyrektor szkoły
Lidia Nowacka
godziny przyjęć interesantów
środa 11.00 – 15.30

 
Wicedyrektor
Mirosława Makul
godziny przyjęć interesantów
wtorek 13.00 – 15.00
piątek  9.30 – 11.30

Wicedyrektor
 Joanna Burandt Oprawa
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek  13.00 – 15.00.
czwartek 9.30 – 11.30

ANNA GRODECKA – PEDAGOG SZKOLNY

Poniedziałek Środa Piątek
9:40 – 10:40 8:50 – 9:50 9:40 – 10:40
11:40 – 12:40
12:40 – 13:40 12:40 – 13:40 12:40 – 13:40

 

EWA RUBAJ BISKUPSKA – PSYCHOLOG SZKOLNY

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.45- 15.20 8.45- 14.25 8.45- 14.20 8.45- 14.25 8.45- 14.25

Konsultacje z rodzicami po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub dziennik Librus.

 

ALINA KŁOS – NEUROLOGOPEDA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.40- 14.30 8.00- 14.30 9.40- 15.20 8.00- 14.30 9.40- 14.30

 

KATARZYNA KOSTRO – PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00 – 13.00 7.00- 13.00 7.00- 13.00 7.00- 11.00 7.00- 10.00

“Rodzicielskie czwartki” – konsultacje dla rodziców, zebrania klasowe, pedagogizacje, zebrania Rady Rodziców (RR), Rady Szkoły (RSZ).
I semestr (4 września – 22 stycznia)
11 – 13 IX – obowiązkowe zebrania z wychowawcami, wybory do rad klasowych, RR; sprawy organizacji roku szk., umowy klasowe, zgody rodziców i in.; terminarz i tematyka spotkań, imprez, wycieczek
14 IX – RSZ i RR; wybory Zarządu RR; sprawy organizacyjne, ustalenie terminarza, plany pracy, przydział zadań na rok szk., tematyka pedagogizacji
28 IX- zebranie RSZ i RR; uchwalenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
5 X, 2 XI, 7 XII, 4 I – konsultacje dla rodziców

II semestr (23 stycznia – 22 czerwca)
25 I – obowiązkowa wywiadówka semestralna; pedagogizacje
zebranie RSZ i RR podsumowanie działalności w I sem.
1 III – konsultacje dla rodziców;
22 III – spotkania z rodzicami przyszłych 1.klasistów,
5 IV – konsultacje dla rodziców;
10 V – konsultacje dla rodziców
7 VI – konsultacje dla rodziców);
zebranie RSZ i RR; podsumowanie działalności w II sem.
Konsultacje ogólnoszkolne dla rodziców: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00
Zebrania klasowe i pedagogizacje – wg potrzeb, w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy z rodzicami; zgłoszenie dyrekcji szkoły

ŚWIETLICA
poniedziałek – czwartek  6.30 – 16.30

piątek w godz. 6.30 – 16.00

STOŁÓWKA
wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz.11.30 – 14.30.
Uczniowie spożywają posiłki po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godz.11.30 – 11.45,
Kl. IV-VI – w godz.12.30 – 12.45.

BIBLIOTEKA SZKOLNA – ICIM
czynna dla uczniów:
• poniedziałek 8.00 – 15.00
• wtorek 8.00 – 15.00
• środa –  nieczynna
• czwartek 8.00 – 16.00
• piątek 8.00 – 14.30

Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia zgodnie z planem lekcji, nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami. Wychodzą ze szkoły niezwłocznie po skończonych zajęciach pod opieką rodzica lub samodzielnie, za jego zgodą.

 

Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2018/2019

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030