Home » Godziny pracy » Pracowników szkoły

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Archiwum

Rozwiń | Zwiń

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracowników szkoły

Sekretariat szkoły
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Sprawy administracyjne prowadzi p. Dorota Bieżuńska.
Sprawy uczniowskie prowadzi p. Aleksandra Struzik.
Uczniowie sprawy szkolne załatwiają po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godz.11.30 – 11.45,
Kl. IV-VI – w godz.12.30 – 12.45.

Pisma, podania, korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub mailową: szostka@sp6.kwidzyn.pl .

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminu KPA. Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy sekretariatu. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie.
Forma załatwiania spraw: ustna, odręczna, pisemna (udzielenie odpowiedzi/ informacji, sporządzenie notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy).

Dyrektor szkoły Lidia Nowacka
przyjmuje interesantów
w środy w godz. 11.00 – 15.30.

Wicedyrektor szkoły Danuta Truchan
przyjmuje interesantów
we wtorki i piątki w godz. 13.30 – 15.30.

Wicedyrektor szkoły Stanisław Marecki
przyjmuje interesantów
w poniedziałki i czwartki w godz. 13.30 – 15.30.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
pierwsza środa miesiąca w godz. 16.00 – 17.00:
– dyrekcja szkoły,
– nauczyciele,
– specjaliści.

ŚWIETLICA
Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 6.30 – 16.30,
w piątek w godz. 6.30 – 16.00.

STOŁÓWKA
wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz.11.30 – 14.30.
Uczniowie spożywają posiłki po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godz.11.30 – 11.45,
Kl. IV-VI – w godz.12.30 – 12.45.

BIBLIOTEKA SZKOLNA – ICIM
dla uczniów:
• w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00
• we wtorki w godz. 8.00 – 16.00
dla rodziców:
• we wtorki w godz. 15.00 – 16.00
• pierwsza środa miesiąca w godz. 16.00 – 17.00

BIBLIOTEKA MIEJSKO- POWIATOWA
• czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
• w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00
• w środy w godz. 8.00 – 15.00

Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem lekcji, nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami. Wychodzą ze szkoły po skończonych zajęciach pod opieką rodzica lub samodzielnie, za jego zgodą.

Projekt Programu wychowawczp-profilaktycznego

Wyprawka pierwszoklasisty

Podręczniki 2017/18

Zobacz co u nas na Wejdź bez logowania.

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030