Pracownicy szkoły

SZANUJEMY PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ
Podczas załatwiania spraw w sekretariacie przez zainteresowaną osobę lub osoby, pozostali interesanci czekają na swoją kolej na korytarzu do momentu zaproszenia.
Dziękujemy

Godziny pracy
Sekretariat szkoły
poniedziałek  – piątek  7.30 – 15.30
Dorota Bieżuńskasprawy administracyjne
Aleksandra Struziksprawy uczniowskie
Uczniowie sprawy szkolne załatwiają po lekcjach lub na długich przerwach:
Kl. I-III – w godzinach 11.30 – 11.45
Kl. IV-VI – w godzinach 12.30 – 12.45

Pisma, podania, korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub mailową: szostka@sp6.kwidzyn.pl .

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminu KPA. Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy sekretariatu. Sprawy pilne załatwiane są niezwłocznie.
Forma załatwiania spraw: ustna, odręczna, pisemna (udzielenie odpowiedzi/ informacji, sporządzenie notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy).

Dyrektor szkoły
Lidia Nowacka
godziny przyjęć interesantów
środa 11.00 – 15.30
Wicedyrektor
Mirosława Makul
godziny przyjęć interesantów
wtorek 13.00 – 15.00
piątek  9.30 – 11.30

Wicedyrektor
 Joanna Burandt Oprawa
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek  13.00 – 15.00.
czwartek 9.30 – 11.30

PEDAGOG SZKOLNY

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartrk Piątek
8:00 – 11:30 9.00 – 11.30 9:00 – 11.30 8:00 – 11:30 8.00 – 11.30
13.30 -14.30

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.45- 12.30 9.45- 12.30 8.45- 13.30 8.45- 12.30 9.45- 12.30

 

LOGOPEDA SZKOLNY

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12.30- 13.30 12.30- 13.30 9.40- 10.40 11.45- 12.45 11.45- 12.45

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00- 13.00 7.00- 13.00 7.00- 13.00 7.00- 11.00 7.00- 11.00

SWIETLICA SZKOLNA
Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 6:30 – 16:30
w piątek w godz. 6:30 – 16:00

STOŁÓWKA
wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz.11:30 – 14:30
Uczniowie spożywają posiłki na długich przerwach lub po lekcjach:
Kl. I-III – w godz.11:30 – 11:45
Kl. IV-VIII – w godz.12:30 – 12:45
Dzieci uczęszczające do świetlicy jedzą obiady pod opieką pracowników szkoły zgodnie z harmonogramem świetlicy.

BIBLIOTEKA SZKOLNA – ICIM
dla uczniów:
• poniedziałek i wtorek 8:00 – 15:00
• środa 8:00 – 12:00
• czwartek 8:00 – 16:00
• piątek 8:00 – 14:30

Plan zajęć z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2018/2019 dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

 

Lp. KLASA SEMESTR NR LEKCJI GODZINA DZIEŃ TYGODNIA
1. 4A 1 7 13.40-14.25 PONIEDZIAŁEK
2. 4B 1 6 12.45-13.30 CZWARTEK
3. 4C 1 6 12.45-13.30 PIĄTEK
4. 4D 1 6 12.45-13.30 PONIEDZIAŁEK
5. 4E 1 7 13.40-14.25 PIĄTEK
6. 4F 2 6 12.45-13.30 PONIEDZIAŁEK
7. 5A 1 8 14.30-15.15 CZWARTEK
8. 5B 1 7 13.40-14.25 CZWARTEK
9. 5C 1 1 8.00-8.45 ŚRODA
10. 5D 1 7 13.40-14.25 ŚRODA
11. 5E 2 8 14.30-15.15 CZWARTEK
12. 5F 1 8 14.30-15.15 WTOREK
13. 6A 1 8 14.30-15.15 PONIEDZIAŁEK
14. 6B 2 7 13.40-14.25 PIĄTEK
15. 6C 2 7 13.40-14.25 PONIEDZIAŁEK
16. 6D 1 8 14.30-15.15 ŚRODA
17. 6E 2 8 14.30-15.15 PONIEDZIAŁEK
18. 6F 1 7 13.40-14.25 WTOREK
19. 7A 2 8 14.30-15.15 ŚRODA
20. 7B 1 8 14.30-15.15 PIĄTEK
21. 7C 2 7 13.40-14.25 CZWARTEK
22. 7D 2 8 14.30-15.15 WTOREK
23. 7E 2 9 15.20-16.05 PIĄTEK
24. 8A 2 9 15.20-16.05 ŚRODA
25. 8B 2 8 14.30-15.15 PIĄTEK
26. 8C 2 9 15.20-16.05 WTOREK
27. 8D 2 9 15.20-16.05 PONIEDZIAŁEK

 

Uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia zgodnie z planem lekcji, nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami. Wychodzą ze szkoły niezwłocznie po skończonych zajęciach pod opieką rodzica lub samodzielnie, za jego zgodą.