Wydarzenia

Życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i rodzicom miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych, radości z każdej wspólnie spędzonej chwili z bliskimi i przyjaciółmi. Poznawajcie ciekawe miejsca i interesujących ludzi. Niech ten czas dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń i ciekawych przeżyć. Wracajcie zdrowi, zadowoleni i wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim półroczu.
Przypominam kilka prostych zasad zapewniających bezpieczny odpoczynek:

  • Bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu – noście drobne elementy odblaskowe na kurtkach i torbach, paski odblaskowe wszyte w odzież;
  • Pamiętajcie o telefonach alarmowych – 112; telefonach zaufania – 116 111
  • Przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach i wyciągach narciarskich, na lodowiskach, w różnych miejscach zabaw i odpoczynku; zawsze używajcie kasków chroniących głowę – na nartach, łyżwach, na rowerze.
  • Przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem;

Pozdrawiam. Lidia Nowacka – dyrektor szkoły.

 
 

Spotkanie z policjantem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września (poniedziałek) o godz. 9.00.
Msza św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się o godz. 8.00 w Parafii Św. Wojciecha.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW
Podręczniki i ćwiczenia finansowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zostaną przekazane uczniom za pośrednictwem szkoły z początkiem nowego roku szkolnego 20019/2020.
Podręczniki do religii rodzice zakupują z własnych środków. Poniżej znajduje się wykaz dla poszczególnych poziomów:
Klasa 1: „Żyjemy w Bożym świecie”-red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak-podręcznik, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-11-01/12-KI-1/12
Klasa 2: „Idziemy do Jezusa”-red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak-podręcznik, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-12-01/12-KI-3/12
Klasa 3: „Jezus jest z nami”- red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak-podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-13-01/12-KI-4/13
Klasa 4: „Miejsce pełne BOGActw”-red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, E. Parszewska- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-21-02/12-KI-1/12
Klasa 5: „Spotkania UBOGAcające”-red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, J. Konat- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-22-02/12-KI-1/13
Klasa 6: „Tajemnice BOGAtego życia”- red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, – podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-23-02/12-KI-3/14
Klasa 7: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”- red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, – podręcznik, wydawnictwo: Jedność Kielce
Klasa 8: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”- red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, – podręcznik, wydawnictwo: Jedność Kielce, nr dopuszczenia: AZ-32-01/13-KI-4/14

Stypendium szkolne 2019/2020
Pomoc dla uczniów – stypendium szkolne 2019/2020
Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Proszę pamiętać, że można otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
• uczeń mieszka w Kwidzynie
• dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
zobacz pełną informację – plik .docx

INFORMACJA
Na stronie internetowej MEN zobacz można znaleźć szczegółowy poradnik bezpiecznego wypoczynku, zawierający informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego
W środę uroczystości z okazji zakończenia roku odbywały się w trzech grupach: kl. I-III, kl. IV-VII i kl. VIII.
Losowanie nagród po zamknięciu I części kampanii ROWEROWY KWIDZYN odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w klasach VIII, w obecności przedstawiciela Rady Miasta. Losował nasz Mistrz Polski w biegach na 2000 m – Miłosz Wesołowski.
W losowaniu wzięły udział wszystkie karty, a szczęście dopisało: Magdalenie Dobrowolskiej z kl. 6e, Kacprowi Lenartowicz- Gumienny z klasy 5a i Maciejowi Miziołek z klasy 4a. Gratulujemy!
Nagrody ufundowało miasto.
Akcja ma być prowadzona także po wakacjach.

Życzenia na wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 odbędzie się o godz. 8.15, dla klas 8 o godz. 10.00


Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 42 (sala gimnastyczna).