Wydarzenia

Stypendium szkolne 2019/2020
Pomoc dla uczniów – stypendium szkolne 2019/2020
Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Proszę pamiętać, że można otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
• uczeń mieszka w Kwidzynie
• dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
zobacz pełną informację – plik .docx

INFORMACJA
Na stronie internetowej MEN zobacz można znaleźć szczegółowy poradnik bezpiecznego wypoczynku, zawierający informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego
W środę uroczystości z okazji zakończenia roku odbywały się w trzech grupach: kl. I-III, kl. IV-VII i kl. VIII.
Losowanie nagród po zamknięciu I części kampanii ROWEROWY KWIDZYN odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w klasach VIII, w obecności przedstawiciela Rady Miasta. Losował nasz Mistrz Polski w biegach na 2000 m – Miłosz Wesołowski.
W losowaniu wzięły udział wszystkie karty, a szczęście dopisało: Magdalenie Dobrowolskiej z kl. 6e, Kacprowi Lenartowicz- Gumienny z klasy 5a i Maciejowi Miziołek z klasy 4a. Gratulujemy!
Nagrody ufundowało miasto.
Akcja ma być prowadzona także po wakacjach.

Życzenia na wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 odbędzie się o godz. 8.15, dla klas 8 o godz. 10.00


Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 42 (sala gimnastyczna).