Wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A
przyszłych pierwszoklasistów z rodzicami na Integracyjne Spotkania w Szóstce
- w piątek, 22 marca 2019 r.

W programie:
10.00-15.20 – Szkoła w działaniu– zajęcia przy drzwiach otwartych
 – zwiedzanie szkoły, możliwość obserwacji zajęć szkolnych „na żywo”.
15.20-17.00 – Otwarta szkoła
- zwiedzanie szkoły, niespodzianki i atrakcje dla przyszłych pierwszoklasistów
17.00-18.00 – (sala 42) – spotkanie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i specjalistami;
 – wręczenie nagród, wyróżnień i tytułów Mistrza w konkursach podczas I Spartakiady Integracyjnej
 

Dlaczego warto wybrać „Szóstkę”?

 1. Jesteśmy największą w mieście społecznością szkolną. Cieszymy się dużym zaufaniem rodziców, którzy są współgospodarzami szkoły. W szkole nie ma dwuzmianowości.
 2. Klasy pierwsze i drugie uczą się w oddzielnym budynku, w którym znajduje się także świetlica i sale zabaw. Do budynku przylega duży plac zabaw.
 3. Każda klasa ma przypisaną swoją salę, a każdy uczeń ma swoją szafkę na korytarzu, w której pozostawia odzież i przybory szkolne.
 4. Wejścia do szkoły w czasie zajęć są zamykane i nadzorowane (dyżurka, domofony, monitoring wizyjny).
 5. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, m.in. pracowniami przyrodniczymi (fizyczną, chemiczną, biologiczną, geograficzną). W każdej klasie jest projektor multimedialny, a w 12 salach tablice interaktywne.
 6. Przy bibliotece działa Internetowe centrum informacji multimedialnej ICIM, czytelnia.
 7. Posiadamy doskonałe warunki do rozwijania sprawności fizycznej u dzieci: halę sportową, salę gimnastyczną (odnowiona w okresie tegorocznych ferii), sale ćwiczeń i rekreacji oraz doświadczania świata. W sąsiedztwie szkoły znajduje się Stadion Miejski na ul. Sportowej i Pływalnia Miejska na ul. Wiejskiej. Korzystamy z Pływalni przy ul. Słowackiego.
 8. W klasach pierwszych realizowany będzie program „Edukacja przez szachy”.
 9. Od klasy czwartej wprowadzamy dodatkowe zajęcia z nauki programowania.
 10. Zapewniamy cykl szkolenia sportowego w klasach 4-8 w dyscyplinach: siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców, piłka nożna chłopców, lekkoatletyka, pływanie.
 11. Rozwijamy zdolności i umiejętności dzieci, które uzyskują osiągają liczne sukcesy sportowe (jesteśmy w mistrzowskiej czołówce szkół), artystyczne, wysokie wyniki w nauce. Oferta zajęć pozalekcyjnych tworzona jest w oparciu o sugestie rodziców i dzieci.
 12. Uczniowie mają możliwość nauki języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego.
 13. Mamy szkolny radiowęzeł, telebimy, stronę internetową (sp6.kwidzyn.pl) i profil na Facebooku.
 14. W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana, przyjazna kadra pedagogiczna. Specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 15. Dla dzieci niepełnosprawnych organizujemy naukę w klasach integracyjnych na każdym poziomie edukacyjnym. W klasach integracyjnych jest do 20 osób (w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych) i pracuje dwóch nauczycieli: przedmiotowiec i pedagog specjalny (wspomagający).
 16. Pracę nauczycieli w szkole wspomagają pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocy nauczyciela. Przyprowadzają dzieci na obiad na stołówkę, opiekują się podczas jedzenia obiadu, pomagają w czynnościach obsługowych.
 17. Codzienną opiekę medyczna sprawuje pielęgniarka szkolna. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 18. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz.6.30 do godz.16.30.
 19. Kuchnia prowadzona jest przez ajenta, a obiady wydawane codziennie w godzinach 11.30-14.45.
 20. Wrzesień jest miesiącem integracji i adaptacji do nowych, szkolnych warunków, okresem przygotowań do ślubowania 1.klasistów. W tym okresie, po uzgodnieniu z nauczycielami, rodzice mogą być obserwatorami zajęć. Czas lekcji i przerwy jest regulowany przez nauczyciela, dostosowany do potrzeb dzieci.
 21. Mamy bogate kalendarium imprez szkolnych integracyjnych, festynów, konferencji.
 22. Należymy do sieci szkół promujących zdrowie. Kształtujemy zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci organizując codziennie „Drugą i trzecią przerwę na drugie śniadanie”. Umożliwiamy spokojne spożycie drugiego śniadania w klasie. Realizujemy program dla szkół – mleko, warzywa, owoce. Prowadzimy zajęcia prozdrowotne w ramach programów: „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie”, „Dobry Wybór”.

dyrektor szkoły Lidia Nowacka

22 marca 2019/ piątek
DZIEŃ OTWARTY – Szkoła w działaniu

 • 8.00 – 8.45 – zajęcia w klasach 2-8 – wg planu
  – Międzyklasowy Turniej „Znamy naszego patrona” – s.42 – klasy pierwsze - odp. opiekun SU A.Karatysz
 • 8.55 – 9.40 – zajęcia w klasach 1 i 3 – wg planu
  – Międzyklasowy Turniej „Znamy naszego patrona” – s.42 – klasy drugie -
  – Konkurs wiedzy dla klas 4-8 „Znamy naszego patrona” – odp. nauczyciel prowadzący lekcje (przeprowadza, sprawdza wg klucza i przekazuje do sekretariatu do godz. 9.50)
 • 9.50 – 10.35 – zajęcia w klasach 1-2 i 4-8 – wg planu – przy drzwiach otwartych
  – Międzyklasowy Turniej „Znamy naszego patrona” – s.42 – klasy trzecie - odp. opiekun SU A.Karatysz
 • 10.45 – 11.30 – zajęcia w klasach 1-6 – wg planu – przy drzwiach otwartych
  II Uczniowska Konferencja „Bo takie jest nasze hasło: Wierzyć w czyn, a nigdy w słowo”, czyli nasze działania na rzecz Małej Ojczyzny (bez przerwy)klasy 7-8 – odp. D.Chodorowska, M.Czerwińska
 • 11.45 – 12.30 – zajęcia w klasach 1-6 – wg planu – przy drzwiach otwartych
  II Uczniowska Konferencja „Bo takie jest nasze hasło: Wierzyć w czyn, a nigdy w słowo”, czyli nasze działania na rzecz Małej Ojczyzny (cd.) – klasy 7-8 i uczniowie wyróżnieni w konkursie „Znamy naszego patrona” odp. D.Chodorowska, M.Czerwińska
 • 12.45 – 13.30 – zajęcia w klasach – przy drzwiach otwartych - Program Trzymaj Formę – lekcja wg scenariusza: „Każdy jest kowalem swojego losu”- tworzymy makietę Talerza Zdrowia
 • 13.40 – 14.25 – zajęcia w klasach – wg planu – przy drzwiach otwartych
 • 14.35 – 15.20 – zajęcia w klasach – wg planu – przy drzwiach otwartych
 • 15.30 – 17.00 Otwarte klasy – zwiedzanie szkoły
  kramiki, gry i zabawy
 • 17.00 – 18.00 – zamknięcie i sprzątanie kramików; rodzice z dziećmi przechodzą na halę sportową
  spotkanie z dyrekcją szkoły i nauczycielami
  wręczenie nagród i tytułów Mistrza w konkursach przeprowadzonych 19 marca.

 

22 marca 2019/ piątek godz. 11.00
II Uczniowska Konferencja „Bo takie jest nasze hasło:
Wierzyć w czyn, a nigdy w słowo”,
 czyli nasze działania na rzecz Małej Ojczyzny

 • Inauguracja, powitanie gości, uczestników
 • Wystąpienie dyrektora szkoły
 • Wirtualny spacer po Izbie Patrona I LO w Kwidzynie
 • Wystąpienie gości – delegacji z I LO w Kwidzynie
 • Prezentacja dokonań uczniów w zakresie działań wolontariackich w ramach realizacji wymagania 3. Uczniowie są aktywni:
 • Dyżury uczniowskie i aktywność SU prezentacja uczniowska
 • Działalność charytatywna – wolontariat – prezentacje uczniowskie
 • Rozstrzygnięcie Konkursu o Patronie
 • Zakończenie konferencji

15.30 – 17.00 Otwarta szkoła

miejsce zajęcia/ zadania
Piętro główne
gabinety Spotkania ze specjalistami – psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta
101 Zajmująca geografia
układanie mapy Polski – puzzle
quizy wiedzy ogólnej i geograficznej – rozwiązywanie prostych zadań
kolorowanie mapek: Polska, kontynenty
prezentacja pomocy: przekrój jaskini krasowej, pokaz okazów skał i minerałów, model krążenia wody w przyrodzie, tablica magnetyczna z logo parków narodowych
102

103

104

Matematyka da się lubić
rysunki geometryczne
malowanie wg kodu liczbowego
składanie modeli żeberkowych brył
zabawy z siatkami prostopadłościanów
gry logiczne
funkcje tablicy multimedialnej
interaktywne zadania
stoisko matematyczne: łamigłówki, bryłki bez kleju, modele żeberkowe brył
110 Zdrowe przekąski kolorowe – samodzielnie przygotowanie koreczków z przygotowanych, pokrojonych warzyw i owoców
111 Z biologią za pan brat
zapoznanie się z budową ludzkiego ciała na podstawie modeli anatomicznych oka, ucha i tułowia
obejrzenie wybranych tkanek pod mikroskopem, np. krew, tkanka nerwowa w mózgu
kolekcja owadów w laminacie
114 Z komputerem na TY  – przed-szkolne programowanie, zabawy z robotami
116 Z chemią w kuchni – doświadczenia z cytryną, proszkiem do pieczenia, inne efektowne doświadczenia.
119 Fizyka czy magia – ciekawe doświadczenia fizyczne, pokaz pomocy naukowych
121 Baśniowy kramik – kolorowanki z postaciami baśniowymi
123 Zabawy z historią
Parter główny
hol Kawiarenka
14, hol Kramik Mały Plastyk – zajęcia plastyczne – dekoracje wiosenne
17, 22 Mówimy różnymi językami – Gry i zabawy językowe
24 Technika – Jak to jest zrobione?
32 Kramik muzyczny – gazetka prezentująca 6 Drużynę Harcerską „Dzwonki”
Hala sportowa
Na sportowo
Zumba; Otwarty trening piłki nożnej; Sprawnościowy tor przeszkód
Szachy; Cornhole; Sala doświadczania świata
Edukacja wczesnoszkolna
Prosta sztuka origami – wyczarowane z papieru
Tworzenie filmu – rysowanie dalszego ciągu opowieści
Łamigłówki sprytnej główki – Zagadki, rebusy, kalambury
Zabawa z kolorami – mieszanie farb i malowanie
Wiosenne drzewo – wykonanie kwiatów i liści, ozdabianie nimi gałązek
Zgadnij kto? – malowanie twarzy
Otwarta Biblioteka – prezentacja księgozbioru dla dzieci w czytelni

 

 

Ogłoszenie
12.03.2019 o godzinie 9.50 w sali nr 42 odbędzie się spotkanie dla uczniów klas VIII z przedstawicielemi szkół ZSP nr 1, ZSP nr 2, CKZiU

Konsultacje dla rodziców
Konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-8 w dniu 6-02-2019 r. odbędą się w godzinach 16.00-17.00.

Zmiany planu zajęć w dniach 17-21 grudnia 2018 r.
Informacja dotycząca zmiany organizacji planu zajęć w dniach 17-21 grudnia 2018 r.
Zmiana planu pracy podyktowana jest nieobecnością nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich. Przerwy szkolne zostały skrócone do 5 minut lekcyjnych.
Wszelkie informacje znajdują się na Librusie – dziennik elektroniczny szkoły, które prosimy śledzić na bieżąco.
Dzwonki w szkole:
0) 7.10 – 7.55
1) 8.00 – 8.45
2) 8.50 – 9.35
3) 9.40 – 10.25
4) 10.30 – 11.15
5) 11.20 – 12.05
6) 12.10 – 12.55
7) 13.00 – 13.45

Organizacja egzaminu próbnego CKE:
Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w dniach 18-20 grudnia tylko na czas trwania egzaminu.
• 18 grudnia – godzina 9.00 – egzamin z j. polskiego – czas trwania 120 minut (uczniowie z dostosowaniem piszą do 180 minut).
• 19 grudnia – godzina 9.00 – egzamin z matematyki – czas trwania 100 minut (uczniowie z dostosowaniem piszą do 150 minut).
• 20 grudnia – godzina 9.00 – egzamin z j.angielskiego – czas trwania 90 minut (uczniowie z dostosowaniem piszą do 135 minut).

Informacja dotycząca próbnych egzaminów CKE w szkole.
W dniach 18-20 grudnia 2018 r. planowany jest w szkole próbny egzamin ósmych klas.
Organizacja egzaminu:
– język polski (wtorek 18 grudnia) – 120 minut,
– matematyka (środa 19 grudnia) – 100 minut,
– język angielski(czwartek 20 grudnia) – 90 minut.
Uczniowie z dostosowaniami piszą odpowiednio dłużej.
Dozwolone przybory:
• długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
• na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę; rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem; nie wykonuje się rysunków ołówkiem;


Światowy Dzień Oszczędzania
31 października obchodzony jest Światowy Dzień Oszczędzania.
W naszej szkole uczniowie również mają możliwość odkładania pieniędzy na swoich kontach SKO.
Odbywa się to na dwa sposoby: niektórym rodzice przelewają na konto w banku PKO BP „kieszonkowe” lub inne uzbierane pieniążki, niektórzy przychodzą ze swoją książeczką oszczędnościową w wyznaczony dzień (środa) do opiekuna SKO w SP6 – p. Ewy Wiercińskiej (s.112) i przekazują do wpłaty swoje oszczędności.
Każdy może wybrać pasującą mu metodę.
Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała od banku PKO BP NAGRODĘ za przygotowanie prezentacji o oszczędzaniu w SP6.
Nasi uczniowie w roku szkolnym 2017/2018 wpłacili na swoje konta SKO przeszło 14000 zł.
Cieszymy się, że oszczędzanie przynosi takie efekty.
Gratulujemy oszczędzającym cierpliwości i systematyczności!
Zachęcamy tych, którzy jeszcze do SKO się nie zapisali.
Szczegóły u opiekunki SKO lub wychowawców klas.
ZAPRASZAMY!

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej Szkoły. Z tej okazji składam wszystkim serdeczne podziękowania i życzenia.
Dziękuję Wam, Nauczyciele, za trud i serce włożone w edukację i wychowanie młodego pokolenia, odkrywanie przed nim tajników wiedzy, wyszukiwanie i pielęgnowanie uczniowskich talentów, kierowanie indywidualnym rozwojem, umiejętność zachęcania do myślenia, poznawania i działania. Dziękuję za wskazywanie młodym właściwej drogi, kształtowanie ich charakterów, postaw patriotycznych, pielęgnowanie podstawowych wartości ludzkich – dobra, prawdy i piękna.
Niech Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu będą źródłem sukcesów, satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć i spełnienia zawodowego. Życzę uznania i wdzięczności społecznej.
Za wsparcie działań Szkoły, by funkcjonowała prawidłowo i było w niej miło oraz bezpiecznie, składam serdeczne podziękowania Pracownikom Administracji i Obsługi. Wasza praca i pomoc jest nieodzowna. Życzę dużo siły, cierpliwości, optymizmu i wytrwałości oraz dobrych myśli.
Uczniom życzę rozwijania pasji, pozytywnych wrażeń i twórczej energii, by nauka była przyjemną, intelektualną przygodą, dodającą skrzydeł, a Rodzicom – udanej, owocnej współpracy ze Szkołą oraz mnóstwa satysfakcji z rozwoju i edukacji własnych dzieci.
Wzajemna troska, szacunek, zrozumienie i życzliwość – to niezwykle ważne słowa – klucze. Życzę Państwu, by znalazły one swoje miejsce w szkolnej rzeczywistości.
Wszystkim życzę zdrowia, spokojnego czasu i radości z bycia z najbliższymi.

Dyrektor Szkoły
Lidia Nowacka

 

 

Program dla Szkół – dostawa produktów
Szanowni Państwo,
Cały zespół K2-EKO MILK wita Państwa serdecznie roku szkolnym 2018/2019.
Poniżej zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące działania Programu dla szkół w nowym roku szkolnym.
DOSTAWY PRODUKTÓW
W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni (min. 3 razy w tygodniu)
Okres udostępniania w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:17.09.-26.10.2018 r. (6 tygodni), 05.11.-14.12 (6 tygodni)

 Mleko i produkty mleczne:
I SEMESTR – 39 porcji, w tym:
32 porcji mleka naturalnego (0,25l)
4 porcje jogurtu naturalnego (150g)
2 porcje kefiru naturalnego (150g)
1 porcje serka twarożkowego (150g)
II SEMESTR – 39 porcji, w tym:
32   porcji mleka naturalnego (0,25l)
4 porcje jogurtu naturalnego (150g)
2 porcje kefiru naturalnego (150g)
1 porcje serka twarożkowego (150g)

Owoce i warzywa
I SEMESTR – 40 porcji, w tym:
12 porcji jabłka (150g)
5 porcji gruszki (150g)
2 porcje śliwki (150g)
7 porcji marchwi (90g)
6 porcji rzodkiewki (90g)
2 porcje papryki słodkiej (90g)
5 porcji pomidora (90g)
1 porcja kalarepy (90g)
II SEMESTR  – 40 porcji, w tym:
12 porcji jabłka (150g)
5 porcji gruszki (150g)
2 porcje truskawki (150g)
10 porcji marchwi (90g)
5 porcji rzodkiewki (90g)
4 porcje pomidora (90g)
2 porcje kalarepy (90g)
Ilość porcji owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach programu może ulec zmianie. Ostateczna informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych otrzymywanych przez dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach programu zostanie opublikowana przez KOWR do dnia 13 września 2018 r.
Poniżej link do strony internetowej, na której znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące „Programu dla szkół”
http://www.kowr.gov.pl/programy-dla-szkol/program-dla-szkol
Pozdrawiam,
Patrycja Stankiewicz
K2 EKO-MILK

Ogólnopolski Dzień Tornistra
1 października 2018 r. będzie Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W tym dniu będzie sprawdzane, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.